Teamtraining: Patiëntbegeleiding in de apotheek, een praktische training voor het apotheekteam

Patiëntbegeleiding in de apotheek: een praktische training voor het apotheekteam, is een nascholing die apothekers en assistenten helpt om op de eigen werkplek en met het eigen team samen sterker te staan in de dienstverlening aan de patiënten uit het verzorgingsgebied van de apotheek. Deze training van PAOFarmacie is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Centre for Motivation and Change en helpt uw apotheekteam om de rol als zorgverlener optimaal in te vullen.

Opzet van de nascholing
De nascholing bestaat uit twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst wordt kort ingegaan op de theoretische achtergronden, waarna gedurende de rest van de bijeenkomst de nadruk ligt op praktijksimulaties en ‘al doende leren’. De tweede bijeenkomst is een vervolg op de eerste bijeenkomst en hier is een (kleine) praktijkopdracht aan verbonden. Op basis van de casuïstiek uit deze praktijkopdracht wordt gewerkt aan verdere verdieping, inzichten en vaardigheden. Om praktijksituaties goed te simuleren worden trainingsacteurs ingezet. Indien gewenst is het mogelijk alleen de eerste bijeenkomst te volgen.
In plaats van leren op basis van theorie en concepten, staat deze nascholing in het teken van praktische, direct toepasbare handvatten. Beide nascholingen kunnen in de avond worden georganiseerd en gevolgd worden in de eigen apotheek. Iedere nascholing duurt 3 uur.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Rik Bes, Centre for Motivation and Change (CMC).

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apothekersgroep? Vraag informatie aan.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing zijn deelnemers in staat om:

  • Enkele theoretische kaders te begrijpen waarmee patiënten beter kunnen worden geholpen bij het therapietrouw zijn en blijven.
  • Meer inzichten en vaardigheden opdoen rondom het zo effectief mogelijk geven van informatie en advies.
  • Meer inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten ten aanzien van het omgaan met de iets lastigere patiënt (in communicatieve zin).
  • Meer vaardigheden om verantwoordelijkheden t.a.v. de farmacotherapeutische begeleiding van (groepen van) kwetsbare patiënten effectief vorm te geven.
Programma

Het programma per bijeenkomst duurt 3,5 uur en bestaat uit de onderdelen:

Bijeenkomst 1: Motiveren kun je leren, de basis
Introductie
Inleiding Motiverende gesprekken in de apotheek
Introductie simulatieoefeningen 
Voortzetting simulatieoefeningen
Nabespreking simulaties en koppeling met theorie

Bijeenkomst 2: Successen en uitdagingen 
Bespreking ervaringen & leerwensen
Oefeningen op basis van ervaringen en wensen
Voortzetting oefeningen op basis van ervaringen en wensen
Nabespreking simulaties en koppeling met theorie
Afronding, evaluatie en plan voor de toekomst

Gerelateerde cursussen

Teamtraining: Samenwerken in het apotheekteam

De nascholing Samenwerken in het apotheekteam is bedoeld om de samenwerking binnen het apotheekteam te verbeteren. De nascholing gaat in op de persoonskernmerken en normen en waarden van de apotheekmedewerkers.