Teamtraining: Samenwerken in het apotheekteam

Een apotheekteam dat goed samenwerkt, is de basis voor het leveren van goede farmaceutische zorg. Een goede sfeer en elkaar kunnen aanspreken op fouten of het niet nakomen van afspraken dragen bij aan nauwkeurig werken. Toch wordt er in de praktijk weinig structurele aandacht besteed aan samenwerking binnen het team. Welke persoonskenmerken zijn er in het team, welke normen en waarden hebben de medewerkers? Hoe ga je om met irritaties. Op welke wijze worden de taken verdeeld? Geven de apotheekmedewerkers elkaar kritiek, feedback en complimenten? Hoe bespreek je kleine samenwerkingsproblemen? In de workshop Samenwerking in het apotheekteam komen al deze aspecten aan de orde. Daardoor krijgen de apotheekmedewerkers het inzicht dat ze allen verantwoordelijk zijn voor het samenwerken en dat iedereen daarbij zijn eigen rol heeft.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr. JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apothekersgroep? Vraag informatie aan.

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

 • Heeft u inzicht in wat nodig is om samen te werken:
  - een gezamenlijke doelstelling;
  - inzicht in eigen en andermans persoonskenmerken;
  - inzicht in eigen en andermans normen en waarden;
  - managen van verwachtingen;
  - een duidelijke taakverdeling.
 • Ziet u het belang in van een positieve communicatie en attitude
 • Bent u zich bewust van de eigen rol in het team
 • Hebt u afspraken gemaakt over het geven van feedback, kritiek en complimenten
 • Kunt u kleine samenwerkingsproblemen in het team bespreken.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen:
Inleiding en toelichting programma
Snelle inventarisatie vraagpunten en verwachtingen
Kernpunten van Samenwerken
Teamrollen
Communicatie, de basis
Normen en waarden, managen van verwachtingen
Omgaan met irritaties, feedback, kritiek en complimenten 
Bespreken van kleine samenwerkingsproblemen
Samenvatting leerpunten en evaluatie

Gerelateerde cursussen