Terugkomdag masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: thema epilepsie

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie frequent voor, namelijk 30%. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en lastiger onder controle te krijgen. Tijdens deze dag maakt u op een praktische manier kennis met de behandeling  van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens is deze dag een goede aanvulling als u de masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft gevolgd.

De inhoud van de cursus is gericht op mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met epilepsie en de bijzonderheden die erbij horen. De opzet van deze nascholing bestaat uit 2 werkvormen:

  • Thematische bespreking, waarbij het thema epilepsie wordt verbonden met een interactieve casus presentatie. Waar mogelijk wordt casuïstiek toegelicht aan de hand van video beelden.
  • Interactieve casus presentatie, waarbij vragen gesteld worden aan de cursisten en de aanwezige experts.

Als voorbereiding wordt van u gevraagd een probleemcasus aan te leveren. Specifieke vragen, gerelateerd aan ingebrachte casuïstiek, zullen samen met de experts van Kempenhaeghe besproken worden. Een aantal casussen zullen volledig besproken worden.

Na het volgen van de nascholing bent u op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij het beoordelen van de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens bent u in staat om goed advies over de farmaceutische behandeling van epilepsie te geven bij mensen met een verstandelijke beperking.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Linda Mulder-Wildemors, openbaar apotheker en onderzoeker.

Leerdoelen

Na het volgen  van deze nascholing:

  • Kent u de specifieke aspecten van de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking; waar loop je als behandelaar tegenaan en welke handvatten zijn nodig.
  • Kent u de mogelijke effecten en neven effecten van de behandeling en hoe is deze te onderscheiden van eventuele co-morbiditeit.
  • Kent u de mogelijke complicaties van de behandeling en wanneer moet je (opnieuw?) verwijzen naar neuroloog.
  • Bent u in staat te anticiperen op neveneffecten als gevolg van polyfarmacie.
Programma

  9.30 uur   Inleiding
  9.45 uur   Behandeling van mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking
10.45 uur   Veel voorkomende bijwerkingen  en diagnostische dillema’s
11.45 uur   Pauze
12.00 uur   Casus bespreking
13.00 uur   Lunch
13.45 uur   Valkuilen polyfarmacie: interacties
14.45 uur   Pauze
15.00 uur   Is er een plaats voor farmaco-genetica bij de behandeling van patiënten met een
                  verstandelijke beperking en epilepsie
16.00 uur   Lessons learned, vragen
16.45 uur   Einde   
 

Gerelateerde cursussen