Toets BIG-Herregistratie

Periodieke registratie Wet BIG
Per 1 januari 2012 is periodieke registratie ingevoerd voor artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen. Om te voldoen aan de eisen voor periodieke registratie moet men elke vijf jaar aantonen te kunnen functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Dat kan door voldoende te werken binnen het eigen deskundigheidsgebied. Voor apothekers is daarvoor een urennorm vastgesteld van 2080 uur gedurende een periode van vijf jaar. Meer informatie over o.a. de vragen van de toets, aanbevolen literatuur, leerdoelen, examenreglement kunt u lezen op onze website 
BIG Herregistratie

Leerdoelen
Programma

De toets bestaat uit vragen over productzorg, patientzorg en medicatiebeleid
U heeft 2,5 uur om de toets te maken
Toetsinformatie