Trends kennistoets en nieuwsbrief voor ziekenhuisapothekers 2023

Het valt niet altijd mee om alle relevante tijdschriften te lezen en zo uw vakliteratuur bij te houden. PAOFarmacie biedt daarom al enige tijd de Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers aan. Hiermee kunt u op een moment dat het u uitkomt en in uw eigen tempo gemakkelijk op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in en rond de farmaceutische zorg. 

In de Trends nieuwsbrief treft u een overzicht van alle informatie en publicaties die zijn gepubliceerd in relevante Nederlandse vakbladen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), Geneesmiddelenbulletin en Pharma Selecta. Deze informatie wordt aangevuld met publicaties in gezaghebbende internationale tijdschriften, zoals The Lancet, British Medical Journal, JAMA en The New England Journal of Medicine. Ook herzieningen van richtlijnen, zoals de standaarden van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) worden onder uw aandacht gebracht.  Samen met wetenswaardigheden en praktische werkwijzen uit het veld biedt de Trends nieuwsbrief u handvatten en inspiratie voor uw eigen koers en lokale situatie.

Omdat de Trends nieuwsbrief digitaal wordt aangeboden, kunt u met één muisklik de weg naar het betreffende artikel vinden. Ook de kennistoets, op basis van meerkeuzevragen, maakt u via het internet. Op deze manier is de nascholing makkelijk in te passen in de praktijk van alledag. Als u de kennistoets met een voldoende afrondt, ontvangt u hiervoor 2 accreditatiepunten. 

De Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers wordt samengesteld in samenwerking met professionals uit het werkveld en verschijnt tien keer in 2023 op:
22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 27 september, 25 oktober, 22 november en 21 december. 

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing bent u in staat om:

  • Actuele medisch-farmaceutische inzichten te begrijpen en in de juiste context te plaatsen, bijvoorbeeld in relatie tot actuele richtlijnen, bij afhandeling van MFB’s of het uitvoeren van medicatieboordelingen.
  • Aangereikte kennis toe te passen in relatie tot farmacotherapeutische behandeling van de patiënt, zowel op individuele basis als bij specifieke patiëntpopulaties.
  • Opgedane kennis mee te nemen in samenwerking met collega-zorgverleners, in het bijzonder artsen en de overige medewerkers van de apotheek.