Value Based Healthcare (module 2)

Value Based Healthcare (VBHC), ook wel waarde gedreven zorg genoemd, is een raamwerk voor het herstructureren van zorgpaden. Het overkoepelende doel is om (meer)waarde te creëren voor patiënten en in het bijzonder het individu.

Het concept VBHC werd in 2006 geïntroduceerd in een boek van Michael Porter en Elizabeth Olmsted Teisberg en bestaat uit het in kaart brengen van patiënt gerapporteerde uitkomsten, klinische uitkomsten en financiële stromen. De patiëntwaarde is daarbij dé uitkomst. VBHC vereist een hele andere manier van werken in het ziekenhuis.

Het vaststellen van uitkomsten, effecten en financiën van zorg wordt in de toekomst steeds belangrijker. Binnen VBHC wordt dit gedaan vanuit een vast concept.
Als apotheker of medisch specialist bent u de deskundige op het gebied van specifieke ziektekenmerken in relatie tot medicatie. Uw rol van (mede-)behandelaar komt hiermee steeds duidelijker naar voren. Bovendien wordt steeds vaker een beroep gedaan op een brede samenwerking tussen medebehandelaars in ziekenhuizen om ketenoverstijgend en daarmee patiënt-gecentraliseerd te werken.

Tijdens de cursus VBHC komt onder andere aan de orde:                                                                                                         

  • De rol van een ziekenhuisapotheker en medisch specialist in een VBHC-traject.
  • De benodigde veldpartijen in een VBHC-traject.
  • Het opstellen van de uitkomsten, effecten en kosten in een VBHC-traject.
  • Het komen tot een goede samenwerkingsvorm.

Deze drie uur durende module Value Based Healthcare besteedt aandacht aan de theorie, de toepassingen in de praktijk en casuïstiek. U kunt vooraf uw specifieke casus of vraag inbrengen. 
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Wij bieden u in samenwerking met Pharmefficient drie op maat gesneden cursussen aan gericht op doelmatige inzet van geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van zorg en uitkomstgerichte zorg. Hieronder bij 'gerelateerde cursussen' ziet u de ander twee modules staan. 

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing bent u in staat om:

  • Het concept VBHC te begrijpen en in de praktijk toe te passen.
  • Patient reported outcome measures (PROMs), patient reported experience measured (PREMs) en klinische uitkomsten te definiëren.
  • Vanuit het concept VBHC, verbinding te leggen met dure geneesmiddelen.
  • Het spanningsveld tussen onderzoek en praktijk te begrijpen.
Programma

13.00-13.15 uur  Inloop en korte voorstelronde 
13.15-14.30 uur  Presentatie VBHC in de praktijk
14.30-14.45 uur  Pauze en indeling werkgroepen
14.45-15.30 uur  Casuïstiek werkgroepen
15.30-16.00 uur  Discussie

Gerelateerde cursussen

Kosteneffectiviteitsanalyse (module 1)

De nascholing Kosteneffectiviteitsanalyse bieden wij aan in samenwerking met Pharmefficient en geeft ziekenhuisapothekers inzicht in de systematiek om tot een kosteneffectieve behandeling te komen.