Voeding en geneesmiddelen

Voeding en geneesmiddelen

Voeding en geneesmiddelen kunnen elkaar op meerdere manieren beïnvloeden. Enerzijds kan de voedingsstatus, voedingsmiddel of voedingssupplement van invloed zijn op de effectiviteit van een geneesmiddel. Dit kan zich, zowel op farmacokinetisch als farmacodynamisch niveau afspelen. Denk bijvoorbeeld aan interacties met kalium- of eiwitrijke voeding, zuivelproducten, grapefruitsap en kruidensupplementen.
Anderzijds kan geneesmiddelgebruik beïnvloeden wat en hoe iemand eet. Geneesmiddelen kunnen effect hebben op de nutriëntenstatus, het gewicht, de eetlust, stofwisseling of spijsvertering. Mogelijke oorzaken zijn een verandering van smaak of reuk, meer of minder zin in eten door bijwerkingen als misselijkheid, droge mond, diarree en obstipatie, of verlaging van de opname van stoffen uit de voeding.

Medicatiebewaking is een standaard onderdeel van de dagelijkse praktijk in de apotheek. Interacties tussen voeding of voedingssupplementen en geneesmiddelen worden hier echter niet in meegenomen. Het bewaken van geneesmiddelinteracties is één van de speerpunten van farmaceutische zorg. Goede kennis hierover is dan ook onontbeerlijk. Daarnaast is het van belang om deze kennis goed over te kunnen dragen aan patiënten en andere zorgverleners.
De nascholing voeding en geneesmiddelen gaat in op de interacties tussen geneesmiddelen en voeding(supplementen) en de deficiënties die kunnen ontstaan bij geneesmiddelgebruik. 
Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
•    de classificatie van voeding-geneesmiddelinteracties;
•    voorbeelden van klinisch relevante voeding-geneesmiddelinteracties met de bijbehorende adviezen voor de praktijk;
•    herkennen van en omgaan met voeding-geneesmiddelinteracties in de praktijk;
•    de praktische interacties tussen voeding en slikproblemen of allergieën; 
•    de samenwerking met patiënten en andere zorgverleners.
Na afloop van deze cursus bent u in staat om de opgedane kennis direct te gebruiken in de dagelijkse praktijk, in een FTO of een ander samenwerkingsoverleg met bijvoorbeeld diëtisten.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Nina Hemminga-Janssen, Apotheker, BCGP

PAOFarmacie en CME-Online werken samen. Deze cursus kan worden gevolgd in combinatie met  de e-learning Interacties tussen voeding en geneesmiddelen van CME-Online. Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u hier informatie over. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen Alice Bruggeman, 030-3040106 of a.bruggeman@paofarmacie.nl

 

Leerdoelen

Na afloop van de cursus: 

  • heeft u inzicht bij welke geneesmiddelen alertheid is geboden op veranderingen in de effectiviteit of bijwerkingen door farmacokinetische of farmacodynamische interacties met voeding;
  • heeft u inzicht bij welke geneesmiddelen er sprake kan zijn van een verstoring van de voedingsstatus;
  • weet u bij welke geneesmiddelen alertheid is geboden op gezondheidsproblemen door geneesmiddel-geïnduceerde voedingstekorten;
  • bent u in staat om de bekendste interacties tussen voedsel en geneesmiddelen te herkennen;
  • kunt u patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners adviseren over het gelijktijdig gebruik van voedingssupplementen en geneesmiddelen.
Programma

                   Voeding en geneesmiddelen:

  9.00 uur    Ontvangst
  9.30 uur    Inleiding: indeling interacties tussen voeding en geneesmiddelen
  9.45 uur    Kennistoets
10.00 uur    ‘De diepte in’: Interacties tussen voeding en geneesmiddelen
11.00 uur    Pauze
11.15 uur    Vervolg interacties tussen voeding en geneesmiddelen
12.00 uur    Slikproblemen
12.15 uur    Communicatie met patiënten en zorgverleners
12.45 uur    Einde

12.45-13.30 Lunch