Loading…
  • Nascholing op aanvraag: plannen met uw apothekersgroep wanneer het u uitkomt.
  • Meer blended learning: efficienter leren door het mengen van leervormen.
  • Nieuwe leeromgeving: leren op een moment dat het u uitkomt.
  • Cursus bij u in de regio.
  • Actueel en praktijkgericht cursusaanbod.
 
 
 
 

PAOFarmacie in een notendop

 

Wie zijn we?
PAOFarmacie is een non-profit organisatie, die in 2001 is opgezet als een stichting zonder winstoogmerk. We zijn ondertussen een topinstituut geworden, dat hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs verzorgt voor apothekers.

PAOFarmacie is een samenwerkingsverband tussen het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU), het Universitair Centrum voor Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen / Faculteit  Geneeskunde van de Universiteit Leiden (LUMC), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging van Nederlandse Industrieapothekers (NIA) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Vertegenwoordigers van deze partijen vormen samen het Bestuur van PAOFarmacie.

Wat is onze missie?
PAOFarmacie wil postacademisch onderwijs zo aanbieden, dat apothekers en andere zorgverleners op een gemakkelijke manier toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig, actueel en praktijkgericht onderwijs. Dit onderwijs is gericht op het constant versterken van uw kennis, vaardigheden en rol als zorgprofessional. Zo dragen we bij aan een continue verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg.
Om u dit kwalitatief hoogwaardige onderwijs te kunnen bieden, ontwikkelen we kennis over het creëren van motiverende leeromgevingen, die u een hoog leerrendement opleveren. Onze visie op optimale leeromgevingen baseren we op door PAOFarmacie zelf geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Wat doen we?
Op het bureau van PAOFarmacie werken zes mensen, die dag-in-dag-uit actief zijn met het ontwikkelen en organiseren van nascholing voor apothekers (het herregistratie-aanbod). Zij realiseren zich dat u als apotheker altijd de beste manier zoekt om uw patiënten te helpen en dat hierbij kennis van de nieuwste ontwikkelingen op uw vakgebied onmisbaar is. Vanuit dit vertrekpunt levert PAOFarmacie u actueel en hoogwaardig postacademisch onderwijs. Naast het herregistratie-aanbod organiseren we voor de KNMP, de NVZA en de NIA de vervolgopleidingen en registratieopleidingen.

Voor wie werken we?
PAOFarmacie is er in de eerste plaats voor apothekers, maar sinds een paar jaar richten we ons ook op  farmaceutisch consulenten, huisartsen, medisch specialisten en andere bij farmacotherapie betrokken zorgprofessionals.

Wat leveren we?
PAOFarmacie organiseert jaarlijks 250 cursusdagen verspreid over 50 tot 60 verschillende thema's. Deze thema's bevatten veel farmaceutisch-inhoudelijke onderwerpen, maar - als gevolg van de transitie in de zorg en de farmacie - ook steeds meer onderwerpen die te maken hebben met uw (nieuwe) rol als zorgverlener, met de organisatie van de zorg en met het management van het werk.
Jaarlijks verkopen wij gemiddeld om en nabij 5000 cursusplaatsen. We zijn hiermee marktleider op het gebied van postacademisch onderwijs voor apothekers.