Coaching technieken voor patiëntenzorg

Om (kwetsbare) patiënten goed te coachen is inzicht nodig in karakteristieken, zorgen en angsten van patiënten. Maar ook inzicht in de eigen houding en van het team ten opzichte van therapietrouw en de invloed hiervan op de communicatie met deze patiënten. Deze houding komt voort uit de persoonskenmerken, normen en waarden die een ieder heeft.

Naast dit inzicht in persoonskenmerken zijn gesprekstechnieken uiteraard van belang. In deze cursus wordt dan ook besproken hoe je motiverend kunt uitleggen, doorvragen wat het voor (kwetsbare) patiënten betekent om een bepaalde aandoening te hebben, checken hoe het medicijngebruik in het dagelijks leven past en hoe je korte termijn patiëntgerichte doelen samen met de patiënt kan proberen te vinden.

Het probleemoplossend gesprek en de motivatiemeetlat worden aangereikt als hulpmiddelen om weerstanden bij de (kwetsbare) patiënten op te sporen en eventueel weg te nemen.

Door middel van korte oefeningen en plenaire groepsdiscussies wordt de stof besproken en bestaat de mogelijkheid om ideeën en best practice onderling uit te wisselen.  

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr. JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing heeft u inzicht in:

  • De invloed van patiëntkarakteristieken voor goed medicatiegebruik.
  • Eigen normen en waarden ten aanzien van therapietrouw en goed medicijngebruik.
  • Zorgen, angsten van patiënten en hoe daar mee om te gaan.
  • Patiëntgerichte communicatie: uitgaan van kennis, motivatie, zelfvertrouwen, acceptatie en doel van de patiënt.
  • Motiverende en demotiverende factoren bij therapietrouw.
  • Het gebruik van het probleemoplossend gesprek als methode om samen met de patiënt de voor de patiënt juiste therapie te bepalen.
  • Het uitvragen van de motivatie m.b.v. een motivatie meetlat.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen: 
Kennismaking – inventarisatie vraagpunten en verwachtingen
Inleiding
Communicatie op 4 niveaus 
Oefening interpretatie op 4 niveaus
Nabespreking: valkuilen en mogelijke reacties
Patiëntkarakteristieken en hun invloed op medicatiegebruik
Persoonskenmerken van patiënt en hulpverlener
Zorgen, angsten en verwachtingen van patiënten
Managen van verwachtingen
Vragen stellen en luisteren
Het probleem oplossende gesprek
Beïnvloedingsstrategieën
Casus met nabespreking
Omgaan met veranderingen - korte oefening - conclusie
Aandachtopwekkend motiverend uitleggen
Onderzoek naar de acceptatie - Wet van Maier
Op zoek naar patiëntgerichte doelstellingen
Het motivatiegesprek m.b.v. motivatiemeetlat
Casus met nabespreking
Omgaan met weerstanden
Samenvatting leer- en aandachtspunten

Gerelateerde cursussen

Communicatie bij kwetsbare ouderen

De workshop Communiceren met kwetsbare ouderen behandelt de communicatieve vaardigheden die de apotheker nodig heeft om optimale zorg te kunnen verlenen aan een patiëntengroep die vaak fysieke beperkingen of beperkte gezondheidsvaardighed