Intervisie

Sinds 1 januari 2015 is toetsing voor apotheker-specialisten een verplicht onderdeel van de herregistratie. Dit kan bijvoorbeeld middels intervisie. Het doel van intervisie is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Het accent ligt op het gezamenlijk en niet-hiërarchisch ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen.

Waarom intervisie?
Bijeenkomsten worden effectiever als ze niet alleen over werk gaan, maar ook over degene die het werk uitvoert: over persoonlijke professionaliteit. Door intervisie kunnen professionals met en van elkaar leren. Dat is een kerncompetentie van een lerende organisatie en van ‘een leven lang leren’. 

Bij intervisie komen vragen aan bod zoals: Hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn vak aan mij stelt? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Waarover wil ik bijleren? Waar loop ik tegenaan bij het aansturen van mijn assistenten? Wat ervaar ik tijdens de interactie met artsen? Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid en waarvoor niet? 

De antwoorden op deze vragen, voor sommigen zijn het zelfs 'valkuilen', zijn voor iedereen verschillend.  Ze hebben vaak te maken met gedragspatronen die iemand in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Reflectie op de eigen, vaak impliciete, normen en waarden, gedachten en gevoelens zorgt voor bewustwording en dat zorgt weer voor besef van de eigen keuzemogelijkheden. Dat besef maakt de weg vrij voor een andere aanpak en voor nieuw gedrag. 

Aantal en duur van de bijeenkomsten
Uit de praktijk blijkt dat 5 intervisiebijeenkomsten per jaar voldoet. Dit aantal zorgt voor voldoende herhaling om effectief te zijn. De groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers en hebben een vaste samenstelling. 

De intervisie bijeenkomsten worden begeleid door professionele coaches met ruime ervaring.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Aanmelden voor intervisie
Bent u op zoek naar een intervisiegroep bij u in de regio? Meld u dan aan. Na uw aanmelding ontvangt u informatie over de mogelijkheden.

Leerdoelen

Als u deelneemt aan intervisie krijgt u, door middel van het inbrengen van een praktijkvoorbeeld en gestructureerde reflectie/ feedback en inzicht in het eigen handelen.

Programma

De intervisiebijeenkomsten kunnen op verschillende dagdelen worden gegeven, dit wordt afgestemd met de coach en intervisiegroep. De toegekende accreditatie-uren gelden ook als toetsingsuren.