Verandermanagement

Stilstand is achteruitgang, luidt het gezegde. Maar er komen wel heel veel veranderingen op de apotheker af. Een nieuw project wordt al geïntroduceerd als het vorige nog niet is afgerond. Bovendien wordt het steeds belangrijker het kostenaspect in de gaten te houden.

Het is niet altijd makkelijk opgelegde veranderingen in het apotheekteam te introduceren. En de introductie van een door uzelf gewenste verandering vergt een andere aanpak. Tijdens de workshop Verandermanagement leert u te anticiperen op de reactie van uw medewerkers. U leert wat de beste timing is en hoe u kunt omgaan met weerstanden en dwarsliggers. Ook het vergroten van de veranderbereidheid van uw medewerkers komt aan de orde.

Door middel van casuïstiek, bij voorkeur van de deelnemers, kunnen deze vraagstukken verhelderd worden. De workshop is interactief met een groepsgrootte van maximaal 14 personen. Elke deelnemer wordt gevraagd om praktijkvoorbeelden in te brengen, zodat u van elkaar kunt leren.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Kunt u verliesverwerking analyseren op een geïnitieerde verandering.
  • Heeft u kennis van methoden om de veranderbereidheid van medewerkers te vergroten.
  • Heeft u geoefend in het timen en plannen van verandering.
  • Heeft u inzicht in overtuigingskracht, ook bij extern opgelegde veranderingen.
  • Heeft u kennis van methoden om een gewenste verandering te initiëren.
  • Kunt u omgaan met overgangsproblemen, weerstanden en dwarsliggers.
  • Heeft u inzicht in wetmatigheden: Mayer, de impact van de leercurve.
Programma

Onderdelen
Inleiding, Inventarisatie van vraagstukken
Wetmatigheden: Mayer, Oplegging versus eigen keuze
Psychologische verklaringen o.a. verlieservaring  en rouwproces
Oefening: "De nieuwe functie"
Timing en betrokkenheid
Overtuigingskracht ook bij extern opgelegde veranderingen
Kloofmeting en probleemoplossingen met het team
Casuïstiek

Gerelateerde cursussen

Communicatie bij vaccinatie

De nascholing Communicatie bij vaccinatie gaat in op verschillende technieken om informatie in te winnen bij de patiënt over zijn zorgen over vaccinaties.