Aanbevolen literatuur

Studiewijzer
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de bij de (zelf)studie te gebruiken bronnen. Hier volgen enkele suggesties voor literatuur voor productzorg, farmaceutische patiëntzorg en medicatiebeleid.

Productzorg

 • Bouwman-Boer Y, Fenton-May V, Le Brun P. Practical Pharmaceutics. An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products, Springer 2015. ISBN 978-3-319-15813-6. Production: hoofdstuk 1-13; 16-19; 22-24; 27-35.
 • Crommelin DJA, Sindelar RD, Meibohm B (ed). Pharmaceutical Biotechnology. Fundamentals and applications. 5th ed. Springer, 2019. ISBN 978-3-030-00709-6: hoofdstuk 1 t/m 8, 12 en 16.
  of
 • Crommelin DJA, Sindelar RD, Meibohm B (ed). Pharmaceutical Biotechnology. Fundamentals and applications. 4th ed. Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-6485-3: hoofdstuk 1 t/m 7, 11 en 24.
 • KNMP richtlijn Bereiden (26 mei 2016)
 • IGJ: Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ inclusief annexen, 22 augustus 2019.

Download literatuurlijst productzorg

Farmaceutische patiëntenzorg

Klinische manifestatie en ernst van de aandoening

 • Informatie, over de in de leerdoelen vermelde onderwerpen, is onder meer in de betreffende NHG-standaarden te vinden.
 • Voor het kunnen beoordelen van klinische literatuur en voor het kunnen inschatten of een ingezette behandeling tot het gewenste resultaat leidt, is het noodzakelijk dat de kandidaat de meest gangbare meetmethoden behorend bij de aandoening kent en kan beschrijven (bijv. bij astma: FEV1 sec, bij depressie: Hamiltonschaal etc.).

Fysiologie van het betreffende systeem

 • Informatie hierover is in diverse fysiologische handboeken te vinden.

Pathogenese van de aandoening

 • Informatie hierover staat in leerboeken gericht op pathologie of (interne) geneeskunde. Goede informatie over de pathogenese (en allerlei andere aspecten van de aandoening) kan verder worden gevonden in recente overzichtsartikelen over de (behandeling van de) aandoening. (bijv. in het Geneesmiddelenbulletin, NTvG, BMJ, Lancet, New England Journal of Medicine).

Gangbaar beleid in Nederland

 • De meest voor de hand liggende bron hiervoor is de NHG-standaard over het betreffende onderwerp. Mocht deze niet beschikbaar zijn (of ouder dan ca. 8 jaar zijn), dan komen andere bronnen ook in aanmerking (bijv. Multidisciplinaire richtlijnen, Farmacotherapeutisch Kompas).

Geneesmiddelen: farmacologische eigenschappen en de belangrijkste bijwerkingen, contra-indicaties, farmacokinetische eigenschappen en interacties

 • De benodigde informatie is onder meer in farmacologische leerboeken terug te vinden. Enkele voorbeelden:
  - Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang & Dale’s Pharmacology, 2016, achtste editie (of recenter)
  - Gulan DE, Armstrong EJ, Armstrong AW. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 2016, vierde editie (of recenter)

Farmacokinetiek

 • De basisprincipes van de farmacokinetiek zijn onder meer in farmacologische leerboeken terug te vinden. Enkele voorbeelden:
  - Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang & Dale’s Pharmacology, achtste editie, 2016 (of recenter). Hoofdstuk 10 (en zo nodig 8 en 9)
  - Golan DE, Armstrong EJ, Armstrong AW. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, vierde editie, 2016 (of recenter). Hoofdstuk 3
  - Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e druk, 2018. Hoofdstuk 2
  - In het Farmacotherapeutisch Kompas staat een bruikbaar hoofdstuk over farmacokinetiek dat als  een inleiding op de materie kan worden gebruikt.

Farmaceutische patiëntenzorg

 • De Gier JJ, Bouvy ML, Egberts ACG, de Smet PAGM, Handboek Farmaceutische Patiëntenzorg, 2013

Download literatuurlijst farmaceutische patiëntzorg

Medicatiebeleid

 • VandenBroucke JP, Hofman A, Grondslagen der epidemiologie, 2017, Bohn Stafleu, Van Loghum, 2018 (7e, ongewijzigde druk)

De volgende hoofdstukken dienen bestudeerd te worden:

 • 2 Frequentie van ziekte
 • 3 Risico op ziekte
 • 6 Opzet van onderzoek
 • 8 Experimenteel onderzoek
 • 9 Precisie en validiteit in epidemiologisch onderzoek
 • 10 Meten in epidemiologisch onderzoek
 • 11 Analyse in epidemiologisch onderzoek
 • 12 De meta-analyse

Download literatuurlijst medicatiebeleid

Terug