Wie zijn we?

PAOFarmacie is in 2001 opgericht als een non-profit organisatie. Wij bieden hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs om uw kennis te verdiepen en uw vaardigheden verder te ontwikkelen. Onze cursussen zijn ontwikkeld volgens de nieuwste didactische inzichten in samenwerking met de farmacie-opleidingen van de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht. De cursussen zijn zo opgezet dat u de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen. Zo willen wij u ondersteunen in uw rol als zorgverlener.


 

team pao

Bestuur

PAOFarmacie is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten en de beroepsverenigingen. Ton de Boer, voorzitter van het bestuur, over het belang van nascholing:

"Op de universiteit worden studenten opgeleid tot basisapotheker. Zij hebben aan het eind van de studie de startcompetenties die nodig zijn om in de individuele patiëntenzorg te kunnen werken. Ze hebben allerlei kennis opgedaan, vaardigheden aangeleerd en de attitude ontwikkeld om levenslang bij te leren. Dit laatste is cruciaal omdat er continu nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen met nieuwe werkingsmechanismen en unieke eigenschappen. Snel weten welke plaats een nieuw geneesmiddel heeft binnen de farmacotherapie en in hoeverre een middel bij een bepaalde patiënt kan worden toegepast, vergt continu bijhouden van kennis. Gelukkig hoeft een apotheker dat niet allemaal alleen te doen. Door het volgen van onafhankelijk postacademisch onderwijs kunnen apothekers hun patiënten de beste en de meest doelmatige farmaceutische zorg bieden".

vergadering met bestuur

Bestuur

Prof. dr. A. (Ton) de Boer, voorzitter

Hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 Bestuurslid namens Universiteit Utrecht

M.M.H. (Mario) Stassen, MSc., PharmD, penningmeester

Eigenaar Stassen Pharmaconsult, (industrie) apotheker

Bestuurslid namens de Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA)

Prof. dr. K. (Katja) Taxis, secretaris

Hoogleraar Farmacotherapie en Klinische Farmacie, Programmadirecteur Master Farmacie, RUG

Bestuurslid namens Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. H.J. (Henk Jan) Guchelaar

Bestuursvoorzitter Divisie 4 LUMC, hoogleraar Klinische Farmacie

Bestuurslid namens Universiteit Leiden

Dr. R.J. (Robbert Jan) Kok

Onderwijsdirecteur van het departement Farmaceutische Wetenschappen en opleidingsdirecteur van de bachelor Farmacie

Bestuurslid namens Universiteit Utrecht 

Dr. M.J. (Marcel) Kooij

Openbaar apotheker Service Apotheek Koning, Amsterdam, bestuurslid WSO

Bestuurslid namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

M.B. (Midas) Mulder

Ziekenhuisapotheker Erasmus MC, voorzitter Commissie Onderwijs NVZA

Bestuurslid namens Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)