Privacy statement Nationaal PAO-Centrum Farmacie (PAOFarmacie)

Versie 1.1, deze pagina is voor het laatst aangepast op 9-5-2018

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PAOFarmacie. U dient zich ervan bewust te zijn dat PAOFarmacie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. PAOFarmacie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Indien u de gegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij geen diensten voor u uitvoeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u een cursus bij ons koopt of als u zich registreert op de onze website om de nieuwsbrief te ontvangen. Denk bijv. aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook uw bankrekeningnummer t.b.v. een automatische incasso.

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt.

Bij het registreren op onze website zijn er gegevens die u verplicht bent om in te vullen en gegevens die u optioneel kunt invullen. De verplichte velden herkent u aan een *.

Hieronder een overzicht van de verplichte gegevens die wij verzamelen en met welk doel.

Uw geslacht, voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf/ apotheek, zodat wij:

  • een factuur kunnen sturen voor de cursus waarvoor u zich ingeschreven heeft;
  • contact met u kunnen opnemen als bijv. een cursus geannuleerd wordt;
  • contact met u kunnen opnemen over cursussen die wellicht interessant zijn voor u;
  • een tevredenheidsenquete/ vragenlijst kunnen sturen om ons cursusaanbod en service te verbeteren;
  • een nieuwsbrief kunnen sturen met ons actuele cursusaanbod (dit alleen indien hier toestemming voor is gegeven).

Uw big-herregistratienummer, zodat wij de accreditatie uren kunnen verwerken in PE-Online.

Uw bankrekeningnummer, zodat wij, indien gekozen is voor betaalmethode ‘automatische incasso’ het cursusbedrag kunnen innen van de juiste bankrekening. Het bankrekeningnummer wordt per order verwerkt en zodanig niet opgeslagen bij de persoonsgegevens.

Zo gaan wij om met uw persoonsgegevens

In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dit doen wij alleen indien dit noodzakelijk is voor de cursus/ opleiding of het congres/ symposium waarvoor u zich bij ons heeft ingeschreven. Voorbeeld: U heeft zich ingeschreven voor een e-learning cursus. Om te zorgen dat u over de inloggegevens van deze e-learning beschikt moeten wij uw voorletters, achternaam en emailadres registreren in onze leeromgeving, welke is ondergebracht bij een derde.  

De persoonsgegevensgegevens die wij van u vastleggen kunt u te allen tijde inzien en wijzigen als u inlogt in uw account op onze website bij MIJN GEGEVENS. Als u cursussen koopt bij PAOFarmacie bewaren wij een overzicht van de door u gekochte cursussen, zodat u altijd kunt terugkijken welke cursussen u gekocht heeft. Hierdoor zullen ook uw persoonsgegevens bewaard blijven.

Bent u geen cursist bij PAOFarmacie, maar heeft u zich wel geregistreerd op onze website om de nieuwsbrief te ontvangen, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar nadat u zich voor de nieuwsbrief uitgeschreven heeft. Wilt u op een eerder moment uw persoonsgegevens of overzicht van gekochte cursussen laten verwijderen uit ons bestand? Stuurt u dan een email naar info@paofarmacie.nl

Datalek

Ondanks getroffen maatregelen kan het voorkomen dat een incident zich voordoet omtrent vastgelegde persoonsgegevens, bijv. een zoekgraakte USB stick of een gestolen of gehackte computer waar persoonsgegevens op staan. Een datalek zal in sommige gevallen gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan betrokkene(n), indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Incidenten worden vastgelegd in een register.

Nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte van ons cursusaanbod. Voor het ontvangen van ons cursusaanbod kunt u zelf kiezen door bij inschrijven aan te vinken dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij ontvangen hier een bericht van. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk door onderaan de nieuwsbrief op ‘unsubscribe’ te klikken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met  Karin Smits, email k.smits@paofarmacie.nl