BIG Herregistratie

Periodieke registratie Wet BIG

Apothekers dienen sinds 2012 te voldoen aan de herregistratie-eisen van de Wet BIG. Inschrijving in het BIG-register is vijf jaar geldig. Na deze periode van 5 jaar moet men, indien men ingeschreven wil blijven in het BIG-register, herregistratie aanvragen. Dat kan op basis van werkervaring of door het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC). Voor het verkrijgen van een PRC dient een toets te worden behaald. PAOFarmacie biedt deze toets, in opdracht van de departementen Farmacie van de universiteiten van Groningen en Utrecht, aan. Bij een voldoende score ontvangt u een PRC, waarmee u weer kunt worden ingeschreven in het BIG-register. De regel dat een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet is toegestaan, is in 2022 geschrapt.

pillen in hand

Toetsinformatie

De toets bevat 70 multitiple choice vragen bestaande uit 35 vragen gericht op patiëntenzorg, 25 vragen gericht op productzorg en 10 vragen op medicatiebeleid. Getoetst wordt op, zowel kennis als inzicht.  
Lees verder

Aanbevolen literatuur

Studiewijzer: De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de bij de (zelf)studie te gebruiken bronnen. Enkele suggesties staan vermeld in de literatuurlijst.
Lees verder

Inschrijven

in 2024 wordt de toets op 17 september georganiseerd. 
Prijs: €899,00 (Excl. 21% BTW)           
inschrijven is niet meer mogelijk na 23 augustus 2024

Een kandidaat die in verband met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, gebruik wil maken van bijzondere faciliteiten dient dit bij de aanmelding aan te geven. U dient een Nederlands bewijs mee te sturen.
Kandidaten met dyslexie krijgen 30 minuten extra tijd voor de toets. Andere aanpassingen worden in overleg met PAOFarmacie en de kandidaat afgesproken.
PAOFarmacie neemt na ontvangst van uw melding van een functiebeperking contact met u op voor een mogelijk te treffen voorziening.

Indien er na uw aanmelding voor de toets een functiebeperking ontstaat dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden bij PAOFarmacie en niet pas bij aanvang van de toets. De bij de toets aanwezige surveillant is niet bevoegd om ter plekke te beslissen over eventuele aanpassingen.

Contact

Heeft u niet de informatie gevonden bij 'Vraag en antwoord'?  Stuur een e-mail