Annuleringsvoorwaarden Nationaal PAO-Centrum Farmacie (PAOFarmacie)

Annulering door cursist (opdrachtgever) dient schriftelijk of per e-mail te geschieden tot uiterlijk 3 weken vóór de (eerste) cursusdag. 
In dit geval worden annuleringskosten ad € 25,-- in rekening gebracht.

Indien cursist (opdrachtgever) na deze tijd annuleert, is cursist (opdrachtgever) het volledige cursusbedrag verschuldigd. 

De cursist (opdrachtgever) mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits opdrachtgever PAOFarmacie hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte heeft gebracht. 

Deze annuleringsvoorwaarden maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Stichting Nationaal PAO-Centrum Farmacie, versie 10-09-2020.