BIG-6: Klinische farmacotherapie opfrisdagen, 2 dagen


Tijdens de klinische farmacotherapie nascholingen uit de BIG-6 nascholingen heeft u geleerd uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Echter, klinisch redeneren vergt continue oefening en de inzichten rond de optimale behandeling blijven zich bovendien ontwikkelen.

PAOFarmacie biedt jaarlijkse opfrisdagen aan voor deelnemers die aan één of meerdere nascholingen van de BIG-6 Klinische farmacotherapie hebben deelgenomen, zodat uw kennis up-to-date blijft.

Het BIG-6 opfris-programma brengt, in twee dagen, op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze, de kennis en competenties van de apotheker up-to-date op de volgende farmacotherapeutische gebieden:

Dag 1  

 • Cardiaal belast
 • Atherosclerotisch vaatlijden
 • Diabetes

Dag 2 

 • Chronisch obstructieve longziekten
 • Neurologie en Pijn
 • Psychofarmacologie

U kunt zich inschrijven voor beide dagen waarin alle zes de onderwerpen behandeld worden. Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor alleen Dag 1 (5 juni) of alleen Dag 2 (6 juni). 

Tijdens de twee opfrisdagen wordt uw farmaceutische kennis over deze onderwerpen bijgespijkerd en uw vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren verder verbeterd.

Per therapeutisch onderwerp wordt in werkgroepjes casuïstiek besproken. Deze casuïstiek wordt vervolgens centraal besproken, inclusief een update van de actuele stand van zaken met betrekking tot de behandeling. Tijdens het bespreken van de casus oefent u in klinisch redeneren en communiceren. U kunt uw eigen casuïstiek inbrengen.

De opfrisdagen worden gegeven door een gespecialiseerd apotheker en een medisch specialist.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

Leerdoelen

Na het volgen van deze opfrisdagen:

 • Is uw kennis over de actuele wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn weer up-to-date.
 • Kunt u als medebehandelaar richtlijn-overstijgend redeneren.
 • Bent u in staat om uw kennis toe te passen op casuïstiek uit de praktijk.
 • Kunt u klinisch communiceren met voorschrijvers.
 • Kunt u weloverwogen beslissingen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling.
 • Is uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
Programma

                    Dag 1 
  9.00 uur     Ontvangst
  9.30 uur     Cardiaal belast
10.30 uur     Pauze
10.45 uur     Cardiaal belast vervolg
11.45 uur     Atherosclerotisch vaatlijden
12.45 uur     Lunch
13.15 uur     Atherosclerotisch vaatlijden vervolg
14.15 uur     Diabetes
15.15 uur     Pauze
15.30 uur     Diabetes vervolg
16.30 uur     Samenvatting en take home messages
17.00 uur     Afsluiting
    
                    Dag 2 
  9.00 uur     Ontvangst
  9.30 uur     Chronisch obstructieve longziekten
10.30 uur     Pauze
10.45 uur     Chronisch obstructieve longziekten
11.45 uur     Neurologie en pijn
12.45 uur     Lunch
13.15 uur     Neurologie en pijn vervolg
14.15 uur     Psychofarmacologie
15.15 uur     Pauze
15.30 uur     Psychofarmacologie vervolg
16.30 uur     Samenvatting en take home messages
17.00 uur     Afsluiting