Braintraining: met deze tool brengt u uw kennis op een hoger niveau!

De Braintraining app is door PAOFarmacie ontwikkeld voor apothekers in de openbare farmacie, die hun parate kennis willen toetsen, onderhouden en vergroten. De Braintraining app past goed in het principe van life-long-learning. De app bevat vragen over onder andere de aandachtsgebieden ADHD, Atherosclerotisch vaatlijden, COPD, DM2, Hartfalen, Farmacogenetica, Oncologie en Palliatieve zorg 
Deze aandachtsgebieden worden in de toekomst uitgebreid. 

De vragen in de Braintraining app zijn opgesteld of beoordeeld door aan PAOFarmacie verbonden docenten en medewerkers en inhoudelijk deskundigen.

Met de Braintraining app is het mogelijk om op een door u gekozen moment kennisvragen te beantwoorden. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u het juiste antwoord inclusief toelichting te zien. Ook is het mogelijk om eventuele kennishiaten per aandachtsgebied in kaart te brengen door vrijblijvend toetsen te maken binnen de eerder genoemde aandachtsgebieden.
De Braintraining app attendeert u ook op relevante cursussen van PAOFarmacie ter ondersteuning van uw ontwikkeling, gericht op life-long learning.
Met een abonnement op de Braintraining app zijn jaarlijks 10 accreditatiepunten te behalen. Deze punten worden toegekend op basis van het aantal met de app gewerkte uren.

Aanmelden
De Braintraining app is op dit moment beschikbaar voor openbaar apothekers en poliklinisch apothekers.  U krijgt na aanmelding tot het eind van kalenderjaar toegang tot de Braintraining app. In het jaar daarop kunt u zich desgewenst opnieuw aanmelden. 

Leerdoelen

Met de Braintraining app kunt u: 

  • Uw parate kennis onderhouden en vergroten.
  • Uw kennishiaten in kaart brengen.
  • Bijdragen aan regievoering over life long learning (attitude leerdoel).