Cognitieve stoornissen bij ouderen, complexer dan dementie

Cognitieve stoornissen bij ouderen, complexer dan dementie’

Nascholing voor apothekers die meer verdieping zoeken in het thema kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen.
In deze nascholing wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen die momenteel spelen in Nederland. Begrippen als bevolkingsopbouw, (dubbele) vergrijzing en grijze druk worden toegelicht alsmede de knelpunten die hierbij komen kijken in de zorg rondom de oudere. Hoe kunnen we de zorg ondanks alle uitdagingen zo goed mogelijk houden? Waar liggen kansen voor apothekers? In deze nascholing hopen we elkaar te inspireren door op interactie wijze hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Er wordt uitgebreid ingegaan op het thema cognitieve stoornissen. Wat zijn cognitieve stoornissen? Waar kunnen ze bij passen?
Er wordt stilgestaan bij de meest voorkomende typen dementie, de pathofysiologie en de klinische kenmerken van deze types. Hoe wordt een diagnose gesteld? Onder andere bespreken we alzheimer Dementie, vasculaire dementie, Lewy Body dementie, frontotemporale dementie en Korsakov. Waar loop je als apotheker tegenaan bij de zorg voor
kwetsbare patiënten met cognitieve stoornissen? Waar liggen extra behoeftes bij deze patiënten en hun mantelzorgers?
Tot slot staan we stil bij een vreemde eend in de bijt: het delier. Wat is dat precies? Hoe herken je het? Waar komt het vandaan? Hoe voorkom je een delier?
 

Leerdoelen

Cognitieve stoornissen bij ouderen, complexer dan dementie':

Na het volgen van de scholing:
•    kent u het verschil tussen cognitieve stoornissen en dementie
•    kent u de meest voorkomende vormen van dementie
•    kent en herkent u een delier
•    herkent u obstakels in de ouderenzorg van de toekomst
•    bent u geïnspireerd geraakt om de ouderenzorg anders te organiseren door ervaringen en ideeën op interactieve wijze uit te wisselen
•    bent u in staat geweest om eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken
 

Programma

                 Dementie  
  8.30 uur   Ontvangst
  8.45 uur   Deel 1: Verdiepingsstof cognitieve stoornissen en het delier
10.30 uur   Pauze
10.45 uur   Deel 2: De toekomst van de ouderenzorg in Nederland. Waar liggen de uitdagingen voor de apotheker? 
12.00 uur   Ruimte voor casuïstiek
12.30 uur   Afsluiting