De rol van de apotheker bij de pneumokokken- en HPV-vaccinatie

De overheid heeft onlangs besloten om de pneumokokkenvaccinatie op te nemen in het rijksvaccinatieprogramma. In het najaar van 2020 heeft de eerste groep ouderen een oproep gehad voor pneumokokkenvaccinatie.

Vanaf 2022 wordt ook het vaccin humaan papillomavirus (HPV) voor jongens opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma om zo het risico op kanker te verkleinen. Jongens die met HPV zijn geïnfecteerd kunnen  penis-, anus-, mond- en keelkanker krijgen. Door jongens te vaccineren wordt het virus bovendien minder vaak overgedragen op meisjes.

De Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) pleit er voor dat apothekers betrokken worden bij het toedienen van vaccins.

Op dit moment brengt het ministerie van VWS in kaart hoe de apotheker beter betrokken kan worden in het vaccinatieproces. De staatssecretaris neemt daarbij ook de rol van de apotheker in andere landen onder de loep: in 36 landen wereldwijd dienen apothekers vaccins toe en in nog eens 18 landen bestaan plannen hiervoor.

Meer betrokkenheid van de apotheker bij vaccinatie vereist een grotere kennis van de vaccinaties, de risico’s en de mogelijke bijwerkingen. Met de cursus De rol van de apotheker bij de pneumokokken- en HPV-vaccinatie bieden wij u de mogelijkheid uw kennis met betrekking tot pneumokokken- en HPV-vaccinaties up-to-date te brengen.
 
Tijdens de drie uur durende nascholing worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • De ziektelast en sterfte ten gevolge van pneumokokken en HPV.
 • De beschikbare vaccins.
 • De adviezen van de gezondheidsraad en andere instanties.
 • De communicatie over de voor- en nadelen met de patiënt.
 • De implicaties van de betrokkenheid van de apotheker voor de dagelijkse praktijk.

De kennis die u tijdens deze nascholing opdoet, kunt u na afloop meteen toepassen in uw eigen praktijk. Bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen van patiënten en zorgverleners.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Prem Adhien, apotheker/epidemioloog.

Leerdoelen

Na afloop van deze nascholing:

 • Weet u hoe vaccins worden bereid en met welke biofarmaceutische aspecten u rekening moet houden.
 • Heeft u kennis over de pneumokokkenziekte, HPV en de beschikbare vaccins.
 • Kent u de voor- en nadelen van vaccinatie tegen pneumokokken en HPV.
 • Heeft u inzicht in de adviezen van de Gezondheidsraad over deze vaccins.
 • Kent u de implicaties voor de dagelijkse praktijk in de apotheek.
 • Kunt u advies geven over deze ziekten aan zorgverleners en patiënten.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen:

Vaccinatie
•    De voor- en nadelen van vaccinatie
•    Hoe worden vaccins bereid?

Pneumokokkenziekten
•    Pneumokokkenziektelast
•    Het Gezondheidsraad rapport en overige landelijke adviezen en LCI-richtlijn
•    Implementatie van pneumokokkenvaccinatie middels het nationaal vaccinatieprogramma.
•    Wat doen wij met groepen die buiten het programma vallen in jaar 1?  Inzichten RIVM
•    Wat is de implicatie voor de dagelijkse praktijk?

HPV
•    HPV ziektelast
•    Beschikbare vaccins
•    Gezondheidsraadadvies (catch-up programma tot 26 jaar)
•    Implementatie van HPV-vaccinatie middels het nationaal vaccinatieprogramma.
•    Wat is de implicatie dit voor de dagelijkse praktijk (apotheek)? Diverse scenario's mogelijk. 
Communicatie naar de patiënt aan de hand van casuïstiek


Afsluiting en Take-Home-Message