Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

Medicatiereviews leveren niet altijd een succesvolle uitkomst op. Barrières voor een geslaagde medicatiereview kunnen bijvoorbeeld zijn dat een medicatielijst te complex voelt of dat patiënt of arts niet instemt met de door u voorgestelde interventie. Een medicatiereview wordt daardoor niet altijd als zinvol ervaren. Kwetsbare ouderen hebben de meeste baat bij een medicatiereview waarbij er gekeken wordt welke middelen in de huidige levensfase gestaakt kunnen worden. Dit wordt demedicaliseren genoemd. Demedicaliseren is meer dan stoppen van geneesmiddelen. Het houdt in; het kritisch beoordelen van geneesmiddelen waar, specifiek, bij de oudere patiënt geen indicatie meer voor is of die leidt tot ongunstige gezondheidsuitkomsten. Soms kan juist het toevoegen van nieuwe medicatie de kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen aanzienlijk verbeteren. 

Onze nascholing Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen bestaat uit twee dagen. De eerste cursusdag behandelt verschillende geriatrische syndromen en het gebruik van psychofarmaca door ouderen. Tijdens de tweede dag komen risicomanagement zoals CVRM en COPD, evenals andere veel voorkomende farmacotherapeutische behandelingen bij ouderen aan de orde. In de nascholing wordt veel aandacht besteed aan de praktische adviezen van demedicaliseren; het koppelen van de klachten/symptomen van de patiënt aan de interventies en het meenemen van de patiënt en behandelaar in de gestelde adviezen. 

Het doel is dat u na het volgen van de cursus praktische handvatten heeft aangeleerd om meer resultaat te halen uit medicatiereviews en op een zinvolle en veilige manier te demedicaliseren. Er is ruimschoots tijd om zaken te bespreken waar men, vanuit de praktijk, tegenaan loopt. Aan de hand van de door de deelnemers aangeleverde onderwerpen wordt casuïstiek in groepjes uitgewerkt.

De cursus demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen is gericht op:

  • Vergroten van kennis over demedicaliseren van de oudere patiënt.
  • Het herkennen van kwetsbaarheid en dit toepassen in de voorgestelde adviezen.
  • Handvatten om deze kennis toe te passen in de praktijk.
  • Het vergroten van effectiviteit van de medicatiereviews.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met BENU apotheken afdeling Zorg, Sharon Moerman, specialist ouderengeneeskunde/huisarts n.p. bij Aafje Rotterdam en Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog en klinisch epidemioloog in het Erasmus MC Rotterdam.

Toekomst ouderengeneeskunde ligt in de eerste lijn. Het farmacotherapeutisch vakblad Farma Magazine publiceert hierover een artikel in Farma Magazine, jaargang 16, nr 05 juni 2021. Lees het artikel online

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Kunt u een inschatting maken van de mate van kwetsbaarheid van de patiënt en uw adviezen hierop aanpassen.
  • Heeft u meer kennis van de diverse geriatrische syndromen.
  • Bent u in staat uw adviezen bij een medicatiereview aan te sluiten aan de behandelwensen van de patiënt en de klachten uit de anamnese, zodat u meer draagkracht creëert bij de patiënt en behandelaar.
  • Kent u de relatie tussen medicatie en het ontstaan of verergeren van de geriatrische syndromen. 
  • Heeft u kennis opgedaan over risicomanagement bij ouderen en dit relateren aan kwetsbaarheid.
Programma

Dag 1
  9.00 uur  Ontvangst
  9:30 uur  Introductie, leervragen en poll
  9:55 uur  Uitwerken casus A
10:20 uur  Pauze
10:30 uur  Presentatie docenten thema 1; geriatrische syndromen
11:10 uur  Pauze
11:25 uur  Presentatie casus A
12:25 uur  Uitwerken casus B
12:50 uur  Lunchpauze
13:50 uur  Presentatie docenten thema 2; psychofarmaca
14:35 uur  Presentatie casus B
15:10 uur  Pauze
15:20 uur  Uitwerken casus C
15:50 uur  Presentatie casus C
16:20 uur  Vragen beantwoorden/overige onderwerpen presenteren
16:50 uur   Afsluiting tot 17:00

Dag 2
  9.00 uur  Ontvangst
  9:30 uur  Introductie, leervragen en poll
  9:55 uur  Uitwerken casus A
10:20 uur  Pauze
10:30 uur  Presentatie docenten thema 1; risicomanagement
11:10 uur  Pauze
11:25 uur  Presentatie casus A
12:25 uur  Uitwerken casus B
12:50 uur  Lunchpauze
13:50 uur  Presentatie docenten thema 2; overige veelvoorkomende behandelingen
14:35 uur  Presentatie casus B
15:10 uur  Pauze
15:20 uur  Uitwerken casus C
15:50 uur  Presentatie casus C
16:20 uur  Vragen beantwoorden/overige onderwerpen presenteren
16:50 uur  Afsluiting tot 17:00

Sharon Moerman
Clara Drenth
Melvin Lafeber

Specialist ouderengeneeskunde Sharon Moerman, klinisch geriater en klinisch farmacoloog Clara Drenth en internist en klinisch farmacoloog Melvin Lafeber over hoe je een optimaal medicatieregime bereikt.
PAO Actueel interview