Farmaceutische zorg en oncologie

Door de overheveling van de oncolytica naar de ziekenhuisverplaatste zorg, worden zowel klassieke chemotherapie als targeted therapy voor de behandeling van maligniteiten niet meer verstrekt via de openbare apotheek. De behandeling van kanker lijkt daarmee in zijn totaliteit verplaatst naar het ziekenhuis. Deze veronderstelling doet echter afbreuk aan de rol van de openbare en de poliklinische apotheker.

De behandeling van maligniteiten in het ziekenhuis met oncolytica is echter niet de enige vorm van farmacotherapie voor patiënten met kanker. Voor de volledigheid van het dossier en de medicatiebewaking, zult u het gebruik van oncolytica in de apotheek vastleggen. Een aantal patiënten hebben immers ook te maken met co-morbiditeit, waarvoor ze via u geneesmiddelen krijgen. Het is niet ondenkbaar dat de medicatie uit het ziekenhuis een wisselwerking heeft met deze geneesmiddelen of met bestaande contra-indicaties. Daarnaast worden bij de behandeling van kanker ook andere geneesmiddelen gebruikt, die wel via de openbare apotheek worden geleverd. 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
  • de e-module;
  • de fysieke bijeenkomst. 

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module Oncologie wordt uw kennis bijgespijkerd over oncolytica en een aantal oncologische aandoeningen. 

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met kanker centraal. In het eerste deel worden de meest belangrijke aspecten van de farmacotherapeutische behandeling van maligniteiten en de actuele stand van zaken besproken. Hierbij komen ook de toxische effecten van oncolytica en behandeling daarvan aan de orde.

Tijdens het tweede deel wordt stilgestaan bij de medicatiebegeleiding en medicatiebewaking, waaronder mogelijke interacties met oncolytica. Ook de afstemming en samenwerking met medebehandelaars wordt besproken. Een goede samenwerking met andere zorgverleners en afstemming met patiënt en mantelzorg zijn immers voorwaarden voor een optimale zorg voor de oncologische patiënt. Daarnaast staat de docent stil bij mogelijke farmacotherapeutische interventies. Aan de hand van de illustratieve casuïstiek gaat u aan de slag met interventies bij bijwerkingen, de afhandeling van medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Frank Jansman, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing heeft u kennis van:

  • Farmacotherapie bij kanker, met inbegrip van actuele ontwikkelingen.
  • Toxische effecten van oncolytica en de behandeling hiervan.
  • Veelvoorkomende interacties tussen oncolytica en overige geneesmiddelen.

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties, gerelateerd aan het gebruik van oncolytica, te analyseren en waar nodig adequaat af te stemmen met andere zorgverleners en de patiënt.
  • Interventies voor te stellen op basis van individuele patiënteigenschappen en deze af te stemmen met andere zorgverleners en de patiënt.
Programma

  9.00 uur   Ontvangst
  9.30 uur   Doelstellingen cursusdag
10.00 uur   Inleiding oncologie
11.00 uur   Pauze
11.15 uur   Niet-chemofarmacotherapie
11.45 uur   Toxicologie
12.30 uur   Lunch
13.30 uur   Interacties met oncolytica
14.15 uur   Farmaceutische patiëntenzorg
15.15 uur   Pauze
15.30 uur   Farmaceutische patiëntenzorg (vervolg)
16.30 uur   Evaluatie en Afsluiting
17.00 uur   Einde

Frank Jansman

Behandeling van de patiënt met kanker betreft een hoog risico-proces bij een hoog risico-populatie met hoog risico-medicatie: alle reden voor farmaceutische zorg op maat!

Prof. dr. Frank Jansman, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog