Farmacogenetica in de praktijk; verdiepingscursus

De mate van effectiviteit of toxiciteit van farmacologisch actieve stoffen verschilt van mens tot mens. Het genotype van de gebruiker is één van de factoren die invloed heeft op de individuele reactie op een geneesmiddel. Inmiddels is farmacogenetica niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de apotheker en de huisarts. In de G-standaard wordt bewaakt op relevante polymorfismen van het cytochroom P450. En de NHG heeft een standpunt ‘Farmacogenetisch onderzoek in de huisartsenpraktijk’ opgesteld. 

Onze basiscursus Farmacogenetica brengt u op de hoogte van de basisbeginselen van de farmacogenetica. Maar in de praktijk blijkt het voor veel apothekers lastig te zijn om farmacogenetica toe te passen. Daarom bieden wij deze verdiepingscursus aan. Na een korte opfrissing van de lesstof van de basiscursus verdiept u zich tijdens deze nascholing in het toepassen van farmacogenetica in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt met name door het bespreken van casuïstiek. 

Deze cursus is bedoeld voor apothekers die bekend zijn met de basisprincipes van de farmacogenetica. Als uw basiskennis al voldoende is of u heeft de basiscursus Farmacogenetica gevolgd dan kunt u direct deze fysieke bijeenkomst bijwonen. Tijdens de fysieke bijeenkomst wordt met behulp van casuïstiek dieper in op de toepasbaarheid van farmacogenetica in de dagelijkse praktijk. Daarbij komen onder andere de volgende punten aan de orde:

•    hoe komt u verder als er geen KNMP-advies is;
•    waar vindt u de reactievergelijkingen online;
•    hoe communiceert u een advies naar de voorschrijver.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Jan van der Weide, klinisch chemicus.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing:

  • Bent in staat complexere vragen op te zoeken.
  • Weet u hoe u een individuele casus aanpakt en antwoorden vindt op internet.
  • Kunt u een gericht advies aan de aanvrager opstellen.
  • Kunt u complexe casuïstiek behandelen, ook als de KNMP geen advies heeft opgesteld.
Programma

13.00    Ontvangst
13.30    Inleiding PGx, een samenvatting van de belangrijkste punten uit de basale cursus
14.15    Eenvoudige Casuïstiek, een casus, zelf oplossen met bepaalde websites (20 min),
             10 min met collega en 15 min plenair
15.00    Pauze
15.15    Eenvoudige Casuïstiek, vervolg
16.00    Complexe casuïstiek
16.45    Take home messages en afsluiting

Jan van der Weide

Huisartsen en specialisten krijgen steeds meer farmacogenetica in hun richtlijnen en standaarden. De apotheker kan als gesprekspartner niet achterblijven. Aan de hand van veel casuïstiek worden websites ontsloten, zodat je na een aantal oefeningen zelf een casus kunt oplossen. 

Dr. J. (Jan) van der Weide, klinisch chemicus