Farmacotherapie bij kinderen, e-module

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. De farmacokinetiek en farmacodynamiek bij baby's, kinderen en volwassenen verschilt sterk. De optimale dosering en de werking van een geneesmiddel kan hierdoor bij een baby of kind anders zijn dan bij een volwassene. Veel geneesmiddelen zijn bovendien niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen en de effecten op groei en ontwikkeling zijn vaak niet bekend.

Het toedienen van geneesmiddelen aan een baby of peuter of het laten innemen door een kind kan een hele uitdaging zijn. Ook het motiveren van kind en ouder kan een probleem geven. Daarnaast ontdekken kinderen de wereld met hun mond. Dit betekent helaas ook dat zij onbedoeld geneesmiddelen inslikken, bijvoorbeeld van een broertje of zusje of uit de tas van oma.

De e-module Farmacotherapie bij kinderen behandelt verschillende onderwerpen van de farmacotherapie bij kinderen:

 • De ontwikkeling van het lichaam van baby tot puber en de bijbehorende veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek.
 • De verschillende toedieningsvormen met hun voor- en nadelen, gekoppeld aan de leeftijd van een kind.
 • Kindvriendelijke formuleringen van de verschillende toedieningsvormen.
 • De risico’s van hulpstoffen in geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld propyleenglycol.
 • De risico’s van off label voorschrijven en de beste manier om hiermee om te gaan.
 • Mogelijkheden om ouder en het kind of de puber te ondersteunen bij het innemen van geneesmiddelen en om de therapietrouw te bevorderen.
 • De geneesmiddelen waarbij altijd actie nodig is bij onbedoelde inname en bij welke middelen een afwachtend beleid geadviseerd kan worden. 

Deze nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. 

De nascholing is zo opgezet dat u na afloop het geleerde direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. 

Deze nascholing is ontwikkeld in samenwerking met dr. Diane Bastiaans, ziekenhuisapotheker Catharina Ziekenhuis, dr. Frederike Engels, ziekenhuisapotheker Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en Marieke Tio, ziekenhuisapotheker FPZ, afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie LUMC.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module: 

 • Begrijpt u de gevolgen van orgaan- en receptormaturatie op de gevoeligheid voor geneesmiddelen bij prematuren, neonaten, kinderen en adolescenten en kunt u deze herkennen en toepassen.
 • Bent u zich bewust van de mogelijke nadelen van off-label voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen.
 • Kunt u een voor leeftijd adequate formulering van een geneesmiddel selecteren, rekening houdend met toedieningsroute, gewenste dosis, effectiviteit en veiligheid.
 • Kent u de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de therapietrouw en voorlichting aan kinderen.
 • Bent u zich bewust van de risico’s van geneesmiddelvergiftigingen bij kinderen.