Intraprofessionele cursusdag: Samenwerking tussen openbaar apotheker en apotheker in het ziekenhuis. Het zorgpad van een oncologische patiënt in de palliatieve fase.

Deze intraprofessionele cursus brengt openbare, poliklinische en ziekenhuisapothekers samen met als streven een verbeterde samenwerking tussen deze zorgverleners in de zorg voor oncologische patiënten.

Deze cursus bestaat uit twee delen: een individuele voorbereiding, en een fysieke bijeenkomst. 
Voor de individuele voorbereiding wordt aan een casus gewerkt waarbij het opstellen van een zorgplan voor één patiënt centraal staat.

Individuele voorbereiding
Iedere deelnemer werkt het deel van de casus uit dat relevant is voor zijn/haar specialisme. 
Daarbij verzamelt de deelnemer de noodzakelijke informatie voor de casus en maakt een zorgplan. De casus bevat dus 3 ’verhaallijnen’.  Voorbereidingstijd 30- 60 minuten.

Tijdens de cursus worden de deelnemers ingedeeld in groepjes van minimaal 2 personen met collega’s in de ziekenhuis-, de openbare en/of poliklinische apotheek.
Voor de individuele voorbereiding wordt aan een casus gewerkt waarbij het opstellen van een zorgplan voor één patiënt centraal staat

De cursus is bedoeld voor openbare, poliklinische en ziekenhuisapothekers al dan niet in opleiding.
De cursus gaat door bij een minimaal aantal van 25 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 30. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van de deelnemers over de specialismen. Bij overinschrijving (per specialisme) komt u op een reservelijst.
 

 

Leerdoelen
  • Het herkennen van de methodiek van het farmaceutisch redeneren van het andere specialisme (inhoudelijk en organisatorisch, aanpak).
  • Het kunnen inschatten in welke situaties het andere specialisme het beste in consult genomen kan worden om de farmacotherapie van de individuele patiënt  te optimaliseren.
  • Het op effectieve wijze communiceren en samenwerken met het andere specialisme.
  • Herkennen van de kansen en barrières bij het opzetten en uitvoeren van netwerkfarmacie.
  • Verkrijgen van inzicht in elkaars organisatie.

 

Programma
9.00-9.30 Inloop met koffie
9.30-10.00 Inleiding
Kim Gombert-Handoko, ziekenhuisapotheker LUMC 
10.00-10.30 Zorgpad van de oncologische patiënt in het ziekenhuis
Mirjam Crul, ziekenhuisapotheker Amsterdam UMC
10.30-10.45 Pauze
10.45-11.30 Mind the gap: continuïteit in de farmaceutische zorg voor de oncologische palliatieve patiënt 
Annemiek van Seggelen, Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg LUMC
11.30-12.30 Werkgroepen: Verkrijgen van inzicht in elkaars organisatie rondom een oncologische (palliatieve) patiënt 
Alle deelnemers o.l.v. Kim Gombert-Handoko, Faisal Benmhammed, Henk-Frans Kwint
12.30-13.15 Lunch
13.15-13.45          Transmurale zorg voor de oncologische patiënt: de rol van de poliklinische apotheek
Edwin Brokaar, Apotheker Haga apotheek
13.45-14.15 Optimaliseren van het medicatiegebruik van patiënten met een oncologische aandoening: project van het Leids Academisch Netwerk Apothekers
Kim Gombert-Handoko, Henk-Frans Kwint
14.15-15.00 Werkgroepen: Uitwerken van casuïstiek 
Kim Gombert- Handoko, Faisal Benmhammed, Henk-Frans Kwint
15.00-15.15 Pauze
15.15-16.30 Plenaire presentatie van de casuïstiek
 
16.30-17.00 Intraprofessionele samenwerking in de praktijk & evaluatie
Gezamelijke afsluiting o.l.v. Kim Gombert-Handoko