Klinische chemie: Hematologie en ontsteking

Inzicht in de laboratoriumuitslagen zijn voor zowel de ziekenhuisapotheker als de openbaar apotheker van groot belang. Laboratoriumwaarden kunnen belangrijk zijn bij start van de farmacotherapie, bij de medicatiebewaking en voor het monitoren van de behandeling. Een gedegen kennis van de klinische chemie en het kunnen interpreteren van laboratoriumuitslagen is daarbij essentieel.

In het beenmerg worden alle bloedcellen van het menselijk lichaam geproduceerd. De erytrocyten (rode bloedcellen), leukocyten (witte bloedcellen) en trombocyten (bloedplaatjes) hebben elk een specifieke functie. De nascholing Hematologie en ontsteking besteedt aandacht aan de diagnostiek van bloedcelafwijkingen, in het bijzonder de bloedcelafwijkingen als gevolg van geneesmiddelen.

De docent gaat kort in op diagnostiek van ontsteking. De nadruk ligt daarbij op de ontstekingmarkers CRP (C-reactive protein) en bezinking (BSE) en de rol van deze markers bij de behandeling van een ontsteking. Bij de onderdelen hemostase en trombose komt de pathofysiologie van de stollingsafwijkingen aan de orde. De nascholing besteedt specifiek aandacht aan de invloed van geneesmiddelen op de hemostase en trombose. Daarnaast komt laboratoriummonitoring van antistollingstherapie aan de orde. Aan de hand van casuïstiek wordt een link gelegd met de dagelijkse praktijk.
 
Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Albert Huisman, klinisch chemicus/apotheker.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing heeft u inzicht in:

  • De (patho)fysiologie van trombose en hemostase.
  • De farmacologische en farmacodynamische werking van farmaca die ingrijpen in de hemostase.
  • De fysiologie en functie van bloedcellen, afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en lymfeklieren en diagnostiek naar deze afwijkingen.
  • De biochemie en diagnostiek van inflammatie/ontsteking en diagnostiek.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen:
Hematologie: bloedcellen en ontsteking
Hemostase en trombose
Huiswerkvragen

Gerelateerde cursussen