Manage uw tijd

Veel apothekers lopen het risico zich te laten opjagen door de steeds meer eisenstellende omgeving, de druk van de patiënten en de dynamische groepsverwikkelingen in de apotheek. Het is dan ook van het grootste belang het werk zodanig in te richten, dat er voldoende balans blijft tussen werk en privéleven, tussen hollen en stilstaan en tussen ontspannen actie en overspannen reactie. Zodra de apotheker voelt dat daar onvoldoende balans in zit, kan dat leiden tot het ervaren van stress en in het ergste geval tot een burn-out.

Deze training is bedoeld om op alle mogelijke niveaus werkbare inzichten en concrete handvatten te verschaffen, teneinde met overzicht en rust het juiste plan van aanpak uit te voeren. Bovendien blijkt het programmaonderdeel, waarin iedere deelnemer de eigen vraagstellingen en knelpunten kan inbrengen, zeer gewaardeerd. Allereerst wordt behandeld wat de fundamentele oorzaken kunnen zijn van spanningen en het gevoel voortdurend achter de feiten aan te moeten hollen. Vervolgens verschaft men kennis over goed timemanagement, relevante inzichten om gestructureerd en planmatig het overzicht te behouden en de juiste actie te ontwikkelen. Timemanagement houdt onder andere in:

  • Slim agenderen: de juiste volgorde van activiteiten kiezen, middels optimaal prioriteren.
  • In staat zijn aan de belangrijke activiteiten meer aandacht te schenken dan aan de onbelangrijke ‘pick your battles’.
  • Leren te werken met het ‘schoon bureau bakje’: verzamel kleine klusjes.
  • Gebruik slimme methoden om grotere activiteiten vorm te geven. 

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts

Leerdoelen

Het werk zodanig vorm geven dat u de volgende doelen bereikt:

  • Het kunnen analyseren van uw persoonlijke valkuilen en attentiepunten.
  • Inzicht in planningstechnieken en de persoonlijke energiebalans.
  • Inzicht in positieve en negatieve denksystemen.
Programma

Onderdelen
Inventarisatie praktijksituaties en knelpunten
Onderkenning van de dagelijkse valkuilen
Kernaspecten van tijdmanagement: de impurgentiematrix – de “schoon bureau” methodiek – planningsprincipes – bundeling van activiteiten -  tijdmanagement en de clientèle
Het opstellen van de persoonlijke lijst van energiegevers en energieslurpers
Oplossingsrichtingen en slimme werkwijzen
Tips voor de volgende verschijnselen: de conflict mijdende leider – het chaotische bureau – de trage starter – de leukigheden zoeker – de werk-mee-naar-huis nemer
Wet van de verminderde meeropbrengst en bewust kiezen gewenst kwaliteitsniveau
Aanpak van de grotere (maar niet urgente) ‘projecten’ in de agenda
Gezamenlijke concludering en evaluatie

Lucie Dekker
Theo Bollerman

Slim omgaan met je tijd vergt inzicht in de invloed van je eigen persoonskenmerken en normen. Prioriteitstelling is erg belangrijk en voor apothekers niet gemakkelijk gezien hun perfectionistische inslag. Het elastiekje is altijd maximaal uitgerekt, maar zal toch op een gegeven moment moeten ontspannen.

Lucie Douwes Dekker en Theo Bollerman, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts
Gerelateerde cursussen

Communicatie bij kwetsbare ouderen

De workshop Communiceren met kwetsbare ouderen behandelt de communicatieve vaardigheden die de apotheker nodig heeft om optimale zorg te kunnen verlenen aan een patiëntengroep die vaak fysieke beperkingen of beperkte gezondheidsvaardighed