Meet the expert: Een DNA-medicatiepas voor iedereen? (webinar)

Elke maand zijn er grote ontwikkelingen bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen, de farmacogenetica en bij het bereiden van  geneesmiddelen. Kennis van het product, de werking, de dosering en eventuele interacties, contra-indicaties en bijwerkingen is essentieel om deze middelen optimaal te kunnen toepassen. Om voorschrijvers bewust te kunnen laten kiezen, moet de plaatsbepaling van een nieuw geneesmiddel en een nieuwe ontwikkeling zoals de invloed van farmacogenetica, op de agenda staan van het geneesmiddeloverleg in de eerste (FTO) en tweede lijn (geneesmiddelcommissies in ziekenhuizen).
In Meet the expert: ‘update nieuwe ontwikkelingen in de wereld van het (nieuwe) geneesmiddel’, nemen diverse (farmaceutische) experts ontwikkelingen met de deelnemers door, die mogelijk nieuwe inzichten geven in de positie van het huidige en toekomstige gebruik van geneesmiddelen.

Het indicatiegebied en de huidige voorkeursmiddelen komen tijdens de nascholing aan de orde, evenals de waarde van de nieuwe middelen ten opzichte van de bestaande middelen. Verder zal de kosteneffectiviteit worden besproken. Praktische wetenswaardigheden, zoals toepassing bij verminderde nierfunctie of interacties met andere medicatie en farmacogenetica, zullen hierbij niet ontbreken. De deelnemers krijgen eventuele risico minimaliserende maatregelen aangereikt.

In de online cursus van 3 uur is er directe interactie met de docent mogelijk en wordt er gebruikt gemaakt van de Mentimeter. Hierdoor kunnen er voldoende interactieve vragen aan de deelnemers worden gesteld. In de Mentimeter is ook een eindtoets opgenomen om inzichtelijk te maken wat de deelnemers van de scholing hebben opgestoken. 
Aan het eind van de bijeenkomst is er ook nog de mogelijkheid antwoord te krijgen op vragen die recente introducties bij hebben opgeroepen. U wordt in de gelegenheid gesteld interactief en proactief van gedachte te wisselen, ook met de aanwezige collega’s. Op deze manier vormt Meet the expert een mooie aanvulling op papieren bronnen, zoals het Pharmaceutisch Weekblad, de Trends nieuwsbrief en kennistoets voor apothekers en het Geneesmiddelenbulletin. 

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk, zoals in het FTO..
 

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u:
•    op de hoogte van geïntroduceerde, nieuwe geneesmiddelen in Nederland;
•    geïnformeerd over bijzondere aandachtspunten bij het gebruik van (nieuwe) geneesmiddelen, zoals farmacogenetica, contra-indicaties, interacties, risico minimaliserende maatregelen, etc.
•    in staat om de meest actuele stand van zaken  over nieuwe geneesmiddelen binnen, bijvoorbeeld, een FTO te bespreken.

•    ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van farmacogenetische testen  
•    kun je de belangrijkste resultaten en beperkingen van de PREPARE studie benoemen en vertalen naar de context van je eigen werkomgeving
 

Programma

18.30 uur    Ontvangst in de online-meeting
19.00 uur    Introductie te bespreken geneesmiddelen
19.30 uur    Interactief oordeel over therapeutische waarde en implicaties praktijk
20.30 uur    Pauze
20.45 uur    Gezamenlijke conclusies t.a.v. therapeutische plaatsbepaling
21.30 uur    Q&A
22.00 uur    Eindtoets
22.15 uur    Afsluiting en evaluatie
 

Gerelateerde cursussen