Obesitas en nieuwe farmacotherapie

Obesitas is de stille gezondheidsepidemie. Inmiddels heeft 55% van de Nederlandse bevolking overgewicht (BMI > 27 kg/m2) en ca 14% obesitas (BMI > 30 kg/m2) en dit aantal is snel gestegen in het laatste decennium. 
Het is een chronische ziekte welke is geassocieerd met ca 200 aandoeningen, waarmee dit een directe bedreiging is voor de algemene gezondheid van de bevolking. Denk hierbij aan cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus type 2, dyspepsie, artrose, slaapapneu, astma, depressie, jicht, migraine, PCOS, maar ook diverse maligniteiten worden geassocieerd met obesitas. Patiënten met obesitas zijn in verhouding ook vaker ziek en afhankelijk van de gezondheidszorg. Dit gaat uiteraard ook gepaard met een hogere mate van gebruik van geneesmiddelen.


Waar moet je op letten bij het vinden van de juiste dosering voor de obese patiënt? Hiervoor heb je onder andere kennis nodig van de veranderende farmacokinetiek en -dynamiek bij de obese patiënt en welke bronnen je hiervoor kan raadplegen. 
Daarnaast werken sommige geneesmiddelen zelf ook gewichtsverhogend en is het van belang om hier kennis van te hebben als apotheker om hierin actief te kunnen interveniëren bij patiënten met overgewicht door bijvoorbeeld een alternatief geneesmiddel voor te stellen welke mogelijk minder gewichtsverhogend voor hen kan werken. Wat zijn dan eventueel geschikte alternatieven?  

De basis van de behandeling van overgewicht en obesitas is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en bij onvoldoende effect kan farmacotherapie worden ingezet. Mocht dit dan ook onvoldoende werken, dan zijn patiënten op dit moment aangewezen op bariatrische chirurgie om nog gezondheidswinst terug te kunnen krijgen. 

Op dit moment zijn er vele interessante ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapie bij overgewicht en obesitas. Welke middelen zijn op dit moment beschikbaar en hoe effectief zijn deze nu echt? In deze nascholing komt dit uitgebreid aan bod. 

Tijdens deze nascholing komen de volgende onderwerpen aan bod:
•    Wat is de prevalentie van overgewicht en obesitas in Nederland en wereldwijd en welke oorzaken dragen hier in welke mate aan bij? 
•    Hoe ontstaat het ziektebeeld obesitas en welke neuro-endocriene verstoring zorgt er nu voor dat het zo’n lastig te behandelen chronisch ziektebeeld is. 
•    Welke rol kun je als apotheker eventueel vervullen om adviezen te geven ten aanzien van geneesmiddelen die zelf bijdragen aan gewichtstoename?
•    Welke invloed heeft obesitas op de farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen en waar moet je vooral op letten? 
•    Welke bronnen kun je eventueel raadplegen om tot een goed doseringsadvies voor geneesmiddelen te komen bij obesitas?
•    Welke behandelopties voor obesitas zijn er op dit moment, hoe worden deze toegepast en welke uitkomstmaten worden gebruikt om de effectiviteit te bepalen? 
•    Wat is de plaats van farmacotherapie in de behandeling van obesitas en hoe effectief zijn deze geneesmiddelen nu echt?
•    Welke nieuwe geneesmiddelen in de behandeling van obesitas komen er 

Leerdoelen

Na het volgen van de nascholing farmacotherapie bij morbide obesitas:


•    Bent u op de hoogte van de prevalentie en oorzaken van obesitas
•    Bent u op de hoogte van de neuro-endocriene verstoring die obesitas veroorzaakt en waarom dit zo lastig te behandelen is. 
•    Bent u in staat om als apotheker concrete adviezen te geven ten aanzien van mogelijke alternatieven voor geneesmiddelen die zelf ook gewichtstoename geven. 
•    Heeft u kennis van de invloed van obesitas op de farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen en waar je op moet letten. 
•    Bent u in staat om aan de hand van de juiste bronnen een goed doseringsadvies te geven bij het toepassen van geneesmiddelen bij obesitas.
•    Bent u op de hoogte van alle behandelopties voor obesitas en de plaats van farmacotherapie hierin. 
•    Bent u op de hoogte van de verschillende uitkomstmaten bij het bepalen van de effectiviteit van de verschillende behandelopties. 
•    Bent u op de hoogte van de effectiviteit van de verschillende medicamenteuze behandelopties welke op dit moment op de markt zijn. 
•    Heeft u enige kennis van de farmacotherapie welke nog in de pijplijn zitten en in welke mate deze het landschap in de behandeling van obesitas mogelijk kunnen veranderen in de nabije toekomst. 

Programma
8.45-9.00 Ontvangst
9.00-11.00          het ziektebeeld Morbide obesitas, de prevalentie, gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s en oorzaken, waar onder geneesmiddelen die gewichtstoename kunnen geven en eventuele alternatieven hiervoor
 
11.00-11.15 Pauze
11.15-12.30           

Het doseren van geneesmiddelen bij Morbide obesitas door het uitwerken van casuïstiek.

Leerpunten voor de praktijk en een eindtoets 

 

Gerelateerde cursussen

Bariatrische chirurgie en farmacokinetiek

Bariatrische chirurgie brengt veranderingen van het maagdarmkanaal tot stand. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen.

Bariatrische chirurgie en farmacokinetiek

Bariatrische chirurgie brengt veranderingen van het maagdarmkanaal tot stand. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen.