Pakket Infectieziekten: 3 e-modules

Al sinds de ontdekking en de inzet van penicilline bij infectieziekten zijn micro-organismen er altijd in geslaagd resistentiemechanismen te ontwikkelen tegen antimicrobiële geneesmiddelen. Resistentie leidt naast een toename van de morbiditeit en de mortaliteit ook tot een kostenstijging. Om resistente ziekteverwekkers te bestrijden moeten immers vaak duurdere tweedelijns antimicrobiële geneesmiddelen worden ingezet, die intraveneus worden toegediend in plaats van oraal.

Het is daarom van belang dat u als apotheker een goede kennis heeft van de heersende trends in infectieziekten en resistentiemechanismen. De nascholing Infectieziekten behandelt alle factoren die een rol spelen bij het kiezen van het juiste antimicrobiële middel bij een infectie met een bacterie, virus, parasiet of schimmel. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van de verschillende ziekteverwekkers, de belangrijkste pathogenen voor de mens, hun voorkeurslocaties en overdracht op de mens. Ook de patiëntkenmerken, waardoor iemand vatbaarder is voor een infectie en de farmacodynamiek en -kinetiek van de antimicrobiële middelen komen aan de orde.

In deze e-learning, die bestaat uit 3 modules, krijgt u het lesmateriaal in onze aantrekkelijke en motiverende leeromgeving aangeboden. Met behulp van verschillende leeractiviteiten zoals filmpjes, casuïstiek en toetsvragen worden de verschillende leerdoelen behaald.
 
In 3 modules wordt uw kennis opgefrist en bijgespijkerd over:

  • Medische microbiologie: de principes van de basale medische microbiologie (gram positieven, gram negatieven, virussen, parasieten, gisten en schimmels).
  • Antimicrobiële middelen: de bijbehorende antimicrobiële middelen; (werkingsmechanismen, toepassing, interacties en bijwerkingen).
  • Patiëntgebonden factoren en kinetiek: de patiëntgebonden factoren en omgevingsfactoren (zwangerschap, allergie, leeftijd, comorbiditeit, obesitas en leefomgeving, ziekenhuis) die een rol spelen bij infectieziekten.

Deze nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt en is zo opgezet dat u na afloop het geleerde meteen kunt toepassen in uw eigen praktijk.

De e-modules zijn ontwikkeld in samenwerking met Paul van der Linden, ziekenhuisapotheker.

Wanneer u de blended nascholing  Antibiotica al gevolgd heeft, heeft u de e-module Medische microbiologie al gevolgd. U hoeft u zich niet voor deze e-module in te schrijven. 

Leerdoelen

Na het volgen van de e-modules heeft de deelnemer:

  • Inzicht verkregen in basale medische microbiologie.
  • Inzicht verkregen in de meest voorkomende resistentiemechanismen en kennis genomen van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s) en hun behandeling.
  • Kennis genomen van specifieke eigenschappen van gebruikte antibacteriële middelen.
  • Kennis genomen van specifieke patiëntgebonden factoren, die van belang zijn voor het slagen van de keuze ten aanzien van farmacotherapie bij infectieziekten.
  • Kennis genomen van de farmacokinetiek en- dynamiek van de gebruikte antibacteriële middelen.
  • Inzicht verkregen in de verschillende vormen van Antibiotica allergieën en hoe hier mee om te gaan.