Symposium: Astma-COPD: Beter inhaleren door innovatie, instructie en improviseren

In samenwerking met de Special Interest Group (SIG) Astma-COPD van de KNMP organiseert PAOFarmacie voor de eerste keer het Symposium Astma-COPD.

Chronisch obstructieve longziekten zijn longziekten die gepaard gaan met benauwdheidsklachten. Hiertoe behoren o.a. COPD, astma en tevens patiënten die kenmerken hebben van zowel astma als COPD. Het medicamenteuze beleid bij COPD en astma is in toenemende mate aan verandering onderhevig.  Bij de behandeling van Astma en COPD wordt de apotheker geconfronteerd met een steeds groter arsenaal aan medicamenteuze opties, die er gebruikt kunnen worden, zoals diverse soorten inhalatoren en geneesmiddelen. Een goede instructie van patiënten bij het gebruik van zowel poeder als dosisaerosol inhalatoren is cruciaal om een optimaal effect te bereiken van de geïnhaleerde medicatie. Wisselingen in medicatie door bijvoorbeeld veranderingen in het preferentiebeleid van zorgverzekeraars geeft een risico op een lager behandelingsresultaat. De nieuwe richtlijn ‘Verantwoord wisselen’ heeft daarvoor wat meer handvatten voor gegeven,
Naast het grote arsenaal aan bronchusverwijders en inhalatiecorticosteroïden zijn er biologicals ter inhalatie in ontwikkeling en zijn er ontwikkelingen op het gebied van digitale inhalatoren. In dit symposium wordt een update gegeven van de recente richtlijnen en de nieuwste ontwikkelingen binnen de behandeling van Chronisch obstructieve longziekten.

Leerdoelen

Na het volgen van het Symposium ‘Beter inhaleren door innoveren, instrueren en improviseren’
•    Bent u op de hoogte van de huidige wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van obstructieve longziekten: astma, COPD en de overlappende beelden
•    Bent u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van biologicals en (digitale) hulpmiddelen bij de behandeling van Chronisch Obstructieve longziekten
•    Heeft u inzicht in de verbetermogelijkheden in de inhalatietechniek van de patiënt
•    Heeft u kennis van en inzicht in de opzet van ketenzorgprogramma’s Astma-COPD 
•    Weet u de belangrijkste onderdelen van het optimaliseren van de medicatie bij Astma en COPD die in een medicatiereview aan de orde moeten komen
•    Weet u wat de impact is van de richtlijn ‘Verantwoord wisselen’ op de goede behandeling van de patiënt met Astma-COPD

Programma

Ontvangst: 9.00-9.30 uur
Start: 9.30 uur
Einde: 17.00 uur

 

09:00-09.15       Inloop en ontvangst  
09.15- 09.45 Introductie 
Update richtlijnen, GINA-GOLD-KNMP-NHG 
•    ICS-afbouw bij COPD, naar richtlijnen
Kirsten Koehorst                      
09.45-10.30 Het opzetten van een regionaal of ketenzorgprogramma mbt Astma-COPD opzetten (workshop) Boudewijn Dierick 
10.30-11.00 Verantwoord wisselen. Addendum longen Onderhandelaar/Peter Wognum
11.00-11.15 Pauze  
11.15-12.00 Inhalatietechniek optimaliseren  
•    Incheck-dial
•    IMIS instructie, 5 stappen plan
Margriet Zaagman
12.00-12.45 Lunch  
12.45-13.45 Overzicht nieuwe ontwikkelingen, digitale inhalatoren, duurzaamheid en biologicals Job van Boven
13.45-14.30 Project kaderapothekers, FENO-meting in de praktijk 
•    Point of care-testing 
o    Oscilometrie
Piet Ooms/Gerda Compagne
14.30-14.45 Pauze  
14.45-15.45 Medicatiereview bij Astma en COPD’
•    Optimaliseren medicatie
•    OCS-overgebruik
•    Begeleiden ondergebruik ICS
•    (Demedicaliseren)
•    SABA overgebruik Astma
 
Richard Dekhuijzen
15.45-16.15 Therapietrouw-management. Welke hulpmiddelen. Hoe kun je herkennen/erkennen (TAI-toolkit)
Actieplannen Astma en COPD
 
Kirsten Koehorst/Job van Boven
16.15-16.30 Afsluiting, take home messages Kirsten Koehorst/Job van Boven