Algemene informatie

Periodieke registratie Wet BIG

Sinds 1 januari 2012 is periodieke registratie ingevoerd voor apothekers. Om te voldoen aan de eisen voor periodieke registratie moet men elke vijf jaar aantonen te kunnen functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Dat kan door voldoende te werken binnen het eigen deskundigheidsgebied. Voor apothekers is daarvoor een urennorm vastgesteld van 2080 uur gedurende een periode van vijf jaar. Over de totale herregistratieperiode van 5 jaar dient u ten minste 2080 uur werkervaring te hebben opgedaan. De regel dat een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet is toegestaan, is in 2022 geschrapt.

Meer informatie over de BIG-Herregistratie is te vinden op:  

CIBG       KNMP
U kunt hier o.a. vinden welke werkzaamheden meetellen voor de herregistratie.

Plaats van bijscholing binnen herregistratie
Ingeschrevenen die niet aan de werkervaringseis voldoen maar, wel hun registratie in het BIG-register willen behouden, moeten kunnen bewijzen dat hun kennis nog op het gewenste niveau is. Het bewijs wordt geleverd door een periodiek registratie certificaat (PRC). Dit certificaat ontvangt u na het succesvol afleggen van een toets. Door middel van zelfstudie kan de benodigde kennis worden opgedaan om de kerncompetenties en kernvaardigheden van initieel beroepsbeoefenaar weer op niveau te krijgen.

De kerncompetenties en –vaardigheden van een apotheker staan beschreven in art. 6 c van de Regeling periodieke registratie Wet BIG.

Kerncompetenies en -vaardigheden

Periodiek Registratie Certificaat
Wanneer een apotheker niet aan de werkervaringseis voor de herregistratie kan voldoen is herregistratie mogelijk door het behalen van een periodiek registratie certificaat (PRC).
Dit PRC kan worden verkregen door het succesvol afleggen van een toets die, in opdracht van de departementen Farmacie van de universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht, wordt aangeboden door PAOFarmacie. Bij een voldoende score ontvangt de deelnemer een PRC waarmee herregistratie in het BIG-register kan worden aangevraagd.

Apothekers dienen zich door zelfstudie voor te bereiden op de toets. Er is voor apothekers geen verplicht scholingstraject dat gevolgd moet worden om de toets af te kunnen leggen.

Naar toetsinformatie

Terug