Toetsinformatie

De toets bevat 70 multitiple choice vragen bestaande uit 35 vragen gericht op patiëntenzorg, 25 vragen gericht op productzorg en 10 vragen op medicatiebeleid. Getoetst wordt op, zowel kennis als inzicht. De kandidaten dienen alle vragen te beantwoorden.  
Om u voor te bereiden kunt u twee instructiefilms bekijken die u nadere informatie geeft over de te bestuderen stof en praktische zaken die van belang zijn voor het maken van de toets.

Instructiefilm productzorg     Instructiefilm patiëntenzorg en medicatiebeleid

Om een indruk te geven over het soort vragen dat gesteld kan worden, zijn een aantal voorbeeldvragen samengesteld.

Voorbeeldvragen      Voorbeeldvragen met antwoorden en toelichting

De toets wordt op locatie afgenomen. Op de dag dat de toets plaatsvindt dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Dit wordt op de dag dat u de toets maakt gecontroleerd.

De toets zal op papier gemaakt worden. Tijdens het maken van de toets:

  1. Is het de kandidaten gedurende de toets, zowel binnen als buiten de zaal, niet toegestaan direct of indirect met elkaar in contact te treden. Bij het constateren van fraude (spreken of spieken) tijdens de toets neemt de surveillant de toets in en wordt de examencommissie in kennis gesteld.
  2. Gebruik van rekenmachines, organizers, mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur is, behalve bij nadrukkelijke toestemming van de examencommissie, niet toegestaan. Mobiele telefoons zijn tijdens de toets uitgeschakeld. Uitzondering hierop is:   Als rekenmachine mag alleen een rekenmachine van het type Casio FX-82MS gebruikt worden.  Andere type rekenmachines zijn niet toegestaan
  3. Op tafel bevinden zich alleen die attributen die voor het maken van de toets absoluut noodzakelijk zijn.

Binnen 4 weken, na het maken van de toets, krijgt u bericht of u een voldoende of een onvoldoende heeft behaald.

Aan kandidaten die een voldoende (≥6) hebben behaald wordt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) uitgereikt. Hiermee kan de herregistratie worden aangevraagd. Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. Kandidaten die onvoldoende hebben gescoord bij een eerste toets worden in de gelegenheid gesteld om, op basis van eigen inzicht, deel te nemen aan een volgende toets. 

Wij wijzen u erop het Examenreglement te lezen.

Examenreglement

Terug