Klinische chemie: Endocrinologische afwijkingen

Inzicht in de laboratoriumuitslagen zijn voor zowel de ziekenhuisapotheker als de openbaar apotheker van groot belang. Laboratoriumwaarden kunnen belangrijk zijn bij start van de farmacotherapie, bij de medicatiebewaking en voor het monitoren van de behandeling. Een gedegen kennis van de klinische chemie en het kunnen interpreteren van laboratoriumuitslagen is daarbij essentieel.

De cursus Endocrinologische afwijkingen bestaat uit de onderdelen; Schildklier en Bijnier en gonaden.

Het onderdeel Schildklier bespreekt de regulatie van hypofyse-schildklier-as en afwijkingen in deze regulatie, zoals de hyper- en de hypothyreoïdie. De docent staat uitgebreid stil bij de laboratoriumdiagnostiek van schildklierproblemen en de medicamenteuze behandeling. 

In het onderdeel Bijnier en gonaden wordt eerst ingegaan op de steroïdsynthese in bijnier en gonaden, de normale regulatie van de hypofyse-bijnier-as en hypofyse-gonaden-as. De hormonen betrokken bij de menstruele cyclus en de spermatogenese komen aan de orde. Hierna wordt aan de hand van casuïstiek problemen met deze assen doorgenomen.  

Fertiliteitsproblemen bij het polycysteus ovariumsyndroom en bij afwijkende steroïdsynthese komen aan de orde. De docent bespreekt de medicatie die hierbij wordt voorgeschreven en de eventuele bijwerkingen. De meest voorkomende afwijkingen van de bijnieren wordt behandeld, namelijk de bijnier overproductie van steroïden (syndroom van Cushing en syndroom van Conn) en de bijnierinsufficiëntie (ziekte van Addison en bijnierhyperplasie). 

De nascholing wordt afgesloten met het bespreken van interactieve casuïstiek over de interpretatie van de anamnestische en laboratoriumgegevens.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Albert Huisman, klinisch chemicus/apotheker.

Leerdoelen

Na afloop van de nascholing heeft u kennis over: 

  • Normale hormonale regulatie van de schildklier, de bijnierschors en van de gonaden.
  • Stoornissen in de synthese van schildklierhormonen en steroïdhormonen met de bijbehorende klinische beelden.
  • Werking en bijwerking van de medicatie die bij deze stoornissen wordt gegeven.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen:
Introductie steroïden
Schildklier en huiswerkvragen
Casuïstiek bijnier en gonaden en huiswerkvragen

Gerelateerde cursussen

Klinische chemie: Hematologie en ontsteking

De nascholing Hematologie en ontsteking behandelt de functie van de verschillende bloedcellen en de diagnostiek van afwijkingen van het bloedbeeld. De docent gaat in op de (patho)fysiologie van hemostase en trombose.