Parkinson meer dan een ‘a shaking disease’, (Parkinson praktijk)

De behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson is complex. Om u in staat te stellen in gesprek te (kunnen) gaan met uw patiënt met de ZvP bieden wij u een aantal tools om consultvoering danwel een medicatiebeoordeling uit te voeren.
Veel patiënten krijgen te maken met een scala aan medicatie en formuleringen, die allemaal hun eigen plaats in de behandeling hebben. Daarnaast spelen voeding en darmwerking een grote rol bij het effect van de medicatie. Kennis hiervan alsmede de klinische verschijnselen en medicamenteuze behandeling in de context van de dagindeling van de patiënt, is essentieel om een goed consult of farmaceutische anamnese te kunnen voeren.
Medicatie die voor andere aandoeningen wordt gegeven kunnen van invloed zijn op het functioneren, omdat deze medicijnen, al dan niet indirect, interacties kunnen geven met de Parkinson-gerelateerde medicijnen. Hier wordt nog niet altijd voor gewaarschuwd vanuit het AIS.

De veelheid aan medicijnen en inname momenten die patiënten met de ziekte van Parkinson moeten gebruiken, maakt dat het dikwijls ingewikkeld is voor een patiënt om zich aan een afgesproken schema te houden. Ondersteuning bij medicatie inname kan bijdrage aan het voorkomen van onnodige complicaties, ziekenhuisopnames en daarmee ook van extra kosten.
 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  •  Bent u in staat de problemen rondom de inname van levodopa en  comedicatie samen met de patiënt te inventariseren. 
  •  Kunt u de belangrijkste motorische en niet-motorische symptomen van de Ziekte van Parkinson herkennen en beschrijven;
  •  Beoordelen of de juiste medicatie in de juiste doseringen op de juiste tijdstippen is voorgeschreven voor de patiënt met de ziekte van   Parkinson met zowel motorische- als niet-motorische symptomen.
  •  Kent u aandachtspunten die tijdens het uitvoeren van het consult of de farmaceutische anamnese bij patiënten met de ziekte van   Parkinson belangrijk zijn;
  •  Kunt u met de ziekte van Parkinson interacterende comedicatie herkennen;
  •  Kunt u mogelijke alternatieven voor potentieel problematische medicatie aandragen.
     
Programma

 8.30-9.00      Ontvangst

9.00-9.45       Deel 1: Parkinson: veel voorkomende klachten
                      Mogelijke aanpak van klachten vlgs de laatste richtlijn
9.45-10.30     Deel 2: De praktijk:  wat is de klacht en wat de mogelijke aanpak daarvan?
10:30-10.45   Pauze
10.45-11.45   Deel 3: Parkinsonconsult: begeleiding van de patiënt
11.45-12.45   Deel 4: De ‘complexe’ patiënt (casuïstiek vanuit de groep)
12.45-13.00   Evaluatie en take home massage.
 

Gerelateerde cursussen

BIG-6: Neurologie en pijn

Neurologie en pijn is onderdeel van BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.