Interventiestrategieën

Bij conflicten of veranderingen binnen het apotheekteam moet de apotheker als leidinggevende voortdurend op individueel niveau een bewuste keuze maken welke interventiestrategie het beste past bij de medewerker en de situatie. Soms volstaat het om opbouwende kritiek te geven, in andere situaties is het geven van feedback een beter hulpmiddel.

Tijdens de workshop Interventiestrategieën leert u wat de verschillende manieren van interveniëren zijn en wanneer deze het best kunnen worden toegepast. Een probleemoplossend gesprek kan de juiste aanpak zijn, maar ook onderhandelen met de medewerker. U oefent in het geven van feedback en kritiek, het omgaan met onredelijk gedrag en met verschillende methoden om problemen bespreekbaar te maken.

Deze workshop gaat in op de meest effectieve manieren om de meer lastige situaties met medewerkers in de apotheek aan te pakken. Via interactieve informatieoverdracht en korte oefeningen met de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen wordt inzicht verkregen hoe met diverse problemen in de apotheek om te gaan.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Kunt u doelgericht communiceren bij potentiele conflicten.
  • Heeft u kennis van verschillende interventiestrategieën.
  • Heeft u kennis van methoden om problemen bespreekbaar te maken.
  • Kunt u oefenen in ‘problemsolving’ als interventie.
  • Heeft u inzicht in leiderschapsstijlen en het kiezen van de beste stijl.    
  • Heeft u inzicht en kennis van interventie strategieën, type leiderschapsgedrag en gefaseerde aanpak bij probleemsituaties.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen: 
Inventarisatie van vraagstukken
Leiderschapsgedrag
Overzicht van interventie strategieën
Casus: “de ruzie tussen de assistentes”
Gefaseerde aanpak bij probleemsituaties
Oefening Kleinere Samenwerkingsproblemen
Feedback en Kritiek
Timing en doel

Gerelateerde cursussen

Effectief onderhandelen

De nascholing Effectief onderhandelen leert u een onderhandelproces om te buigen naar een bevredigende oplossing. U neemt kennis van de verschillende onderhandelstijlen en gesprekstechnieken.

Motiveren van de medewerker

De nascholing Motiveren van de medewerker is een interactieve workshop. U leert wat de motiverende factoren van uw medewerkers zijn en welke demotiverende valkuilen u het moet vermijden.

Verandermanagement

De nascholing Verandermanagement is een interactieve workshop. U leert wat de beste timing is voor de introductie van een verandering of een nieuw project.