Verandermanagement

Stilstand is achteruitgang, luidt het gezegde. Maar er komen wel heel veel veranderingen op de apotheker af. Een nieuw project wordt al geïntroduceerd als het vorige nog niet is afgerond. Bovendien wordt het steeds belangrijker het kostenaspect in de gaten te houden.

Het is niet altijd makkelijk opgelegde veranderingen in het apotheekteam te introduceren. En de introductie van een door uzelf gewenste verandering vergt een andere aanpak. Tijdens de workshop Verandermanagement leert u te anticiperen op de reactie van uw medewerkers. U leert wat de beste timing is en hoe u kunt omgaan met weerstanden en dwarsliggers. Ook het vergroten van de veranderbereidheid van uw medewerkers komt aan de orde.

Deze workshop behandelt de twee beste strategieën in het geval u op een succesvolle wijze meer structurele veranderingen wilt invoeren. Via interactieve informatieoverdracht en korte oefeningen met de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen wordt inzicht verkregen hoe veranderingen te initiëren en te begeleiden.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met mr. Theo Bollerman en Lucie Douwes Dekker, Communicatie Advies Bureau Mr JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing: 

  • Kunt u verliesverwerking analyseren op een geïnitieerde verandering.
  • Heeft u kennis van methoden om de veranderbereidheid van medewerkers te vergroten.
  • Heeft u geoefend in het timen en plannen van verandering.
  • Heeft u inzicht in overtuigingskracht, ook bij extern opgelegde veranderingen.
  • Heeft u kennis van methoden om een gewenste verandering te initiëren.
  • Kunt u omgaan met overgangsproblemen, weerstanden en dwarsliggers.
  • Heeft u inzicht in wetmatigheden: Mayer, de impact van de leercurve.
Programma

Het programma duurt 8 uur en bevat de onderdelen:
Inventarisatie van vraagstukken
Wetmatigheden: Mayer, Oplegging versus eigen keuze
Psychologische verklaringen o.a. verlieservaring en rouwproces
Oefening: "De nieuwe functie"
Timing en betrokkenheid
Overtuigingskracht ook bij extern opgelegde veranderingen
Kloofmeting en probleemoplossingen met het team
Casuïstiek

Het programma kan verdeeld worden over 2 dagdelen.

Gerelateerde cursussen

Effectief onderhandelen

De nascholing Effectief onderhandelen leert u een onderhandelproces om te buigen naar een bevredigende oplossing. U neemt kennis van de verschillende onderhandelstijlen en gesprekstechnieken.

Interventiestrategieën

De nascholing Interventiestrategieën is een interactieve workshop en gaat in op de verschillende stijlen van conflictafhandeling en leiderschap.

Motiveren van de medewerker

De nascholing Motiveren van de medewerker is een interactieve workshop. U leert wat de motiverende factoren van uw medewerkers zijn en welke demotiverende valkuilen u het moet vermijden.