Praktische farmacotherapie: Chronisch obstructieve longziekten

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. De apotheker dient zijn unieke farmacologische expertise in te zetten om te interveniëren in de farmacotherapie en zo de kwaliteit van de behandeling te verhogen. De apotheker heeft immers een directe verantwoordelijkheid voor de behandeluitkomsten.

In de reeks nascholingen Praktische farmacotherapie wordt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze uw kennis op basis van de actuele inzichten opgefrist. In zes korte nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door docenten met vergaande expertise op het terrein van de individuele onderwerpen, waarbij de inhoud van de cursussen volledig is afgestemd op toepassing door de apotheker. Naast het actualiseren van uw kennis, bent u in staat deze kennis direct toe te passen in de praktijk, in het bijzonder bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Chronisch obstructieve longziekten zijn longziekten die gepaard gaan met een uitademingsobstructie. Hiertoe behoren o.a. COPD, astma en tevens patiënten die kenmerken hebben van zowel astma als COPD (ACOS).

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op  de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van obstructieve longziekten, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling van obstructieve longziekten (zoals de IL-5-remmers). 

In de fysieke bijeenkomst zal worden ingegaan op de zin en onzin van de verschillende bronchodilatantia en inhalatiecorticosteroïden bij chronisch obstructieve longziekten. De volgende onderdelen komen aan bod:  

 • korte inleiding in de pathofysiologie;
 • huidige farmacotherapie volgens de richtlijnen;
 • nieuwe ontwikkelingen (evidence based);
 • casuïstiek;

Ook komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de medicamenteuze behandelmogelijkheden bij obstructieve longziekten? 
 • Welke patiënten hebben een indicatie voor een inhalatiecorticosteroïden bij COPD?
 • Hoe waardevol zijn de recent ontwikkelde middelen bij COPD?

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van Chronisch obstructieve longziekten: astma, COPD en het ‘astma en COPD overlap syndroom’ (ACOS).
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische opties bij astma en COPD, inclusief het wel of niet staken van inhalatiecorticosteroïden.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling.
 • Uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen:
Korte inleiding in de pathofysiologie
Huidige farmacotherapie volgens de richtlijnen
Nieuwe ontwikkelingen (evidence based)
Casuïstiek 
Praktische aanbevelingen

Gerelateerde cursussen

Praktische farmacotherapie: Diabetes

Tijdens de nascholing Praktische farmacotherapie: Diabetes leert u uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.