Praktische farmacotherapie: Psychofarmacologie

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. De apotheker dient zijn unieke farmacologische expertise in te zetten om te interveniëren in de farmacotherapie en zo de kwaliteit van de behandeling te verhogen. De apotheker heeft immers een directe verantwoordelijkheid voor de behandeluitkomsten.

In de reeks nascholingen Praktische farmacotherapie wordt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze uw kennis op basis van de actuele inzichten opgefrist. In zes korte nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door docenten met vergaande expertise op het terrein van de individuele onderwerpen, waarbij de inhoud van de cursussen volledig is afgestemd op toepassing door de apotheker. Naast het actualiseren van uw kennis, bent u in staat deze kennis direct toe te passen in de praktijk, in het bijzonder bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Psychofarmaca behoren tot de meest onbegrepen en onbekende geneesmiddelen. Ook in de eerste lijn bestaan over de toepassing ervan veel verschillende, vaak onjuiste, opvattingen. De apotheker is, als geneesmiddeldeskundige bij uitstek, de aangewezen persoon om te adviseren over de toepassing van psychofarmaca. 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
  • de e-module;
  • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.
Er wordt ingegaan op de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van depressie, de diagnostiek en de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling.

Tijdens de fysieke bijeenkomst (3 uur) wordt aandacht besteed aan het gebruik van veelvoorkomende psychofarmaca in de eerste lijn en bestaat uit de volgende onderdelen:
•    Pathofysiologie
•    Farmacotherapie
•    Nieuwe ontwikkelingen (evidence based)
•    Casuïstiek
•    Praktische aanbevelingen

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

  • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de meest voorkomende psychofarmaca in de eerste lijn.
  • Zinnige en onzinnige combinaties van psychofarmaca te herkennen.
  • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling.
  • Uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
     
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen:
Korte inleiding in de pathofysiologie
Huidige farmacotherapie volgens de richtlijnen
Nieuwe ontwikkelingen (evidence based)
Casuïstiek 
Praktische aanbevelingen

Gerelateerde cursussen

Praktische farmacotherapie: Diabetes

Tijdens de nascholing Praktische farmacotherapie: Diabetes leert u uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.