Praktische farmacotherapie: Diabetes

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. De apotheker dient zijn unieke farmacologische expertise in te zetten om te interveniëren in de farmacotherapie en zo de kwaliteit van de behandeling te verhogen. De apotheker heeft immers een directe verantwoordelijkheid voor de behandeluitkomsten.

In de reeks nascholingen Praktische farmacotherapie wordt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze uw kennis op basis van de actuele inzichten opgefrist. In zes korte nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door docenten met vergaande expertise op het terrein van de individuele onderwerpen, waarbij de inhoud van de cursussen volledig is afgestemd op toepassing door de apotheker. Naast het actualiseren van uw kennis, bent u in staat deze kennis direct toe te passen in de praktijk, in het bijzonder bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Diabetes is een belangrijke oorzaak van micro- en macrovasculaire complicaties. Niet gek dat er veel nieuwe antidiabetica bijkomen. De wetenschappelijke bewijsvoering voor het gebruik van veel antidiabetica is volop in ontwikkeling. 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de gehele blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

De e-module Diabetes type 2 biedt u de mogelijkheid het overzicht over het steeds grotere scala aan geneesmiddelen te bewaren. Er wordt ingegaan op de definities en het classificatiesysteem, zoals gehanteerd door de Europese richtlijn, etiologie, pathogenese en pathofysiologie van de verschillende vormen van diabetes mellitus, de diagnostiek en de behandeling. Aan de hand van de nieuwste richtlijn Diabetes type 2 wordt uitgelegd hoe u zorg op maat kunt leveren aan de Diabetes type 2 patiënt.

De fysieke bijeenkomst maakt u wegwijs in de snel veranderende diabetesmarkt, waarin het aanbod van antidiabetica explosief groeit en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • pathofysiologie;
 • farmacotherapie;
 • nieuwe ontwikkelingen (evidence based);
 • casuïstiek;
 • praktische aanbevelingen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met diabetes mellitus centraal. U leert richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de diabetespatiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven omtrent de nieuwe (en oude) antidiabetica.
 • De farmacotherapeutische waarde van de nieuwe antidiabetica, waaronder de DPP-4-remmers, GLP-analogen en de SGLT-remmers weer te geven.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling.
 • Uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen:
Korte inleiding in de pathofysiologie
Huidige farmacotherapie volgens de richtlijnen
Nieuwe ontwikkelingen (evidence based)
Casuïstiek 
Praktische aanbevelingen

Gerelateerde cursussen