Praktische farmacotherapie: Neurologie en pijn

In de rol van behandelaar moet de apotheker zich op kunnen stellen als geneesmiddeldeskundige. De apotheker dient zijn unieke farmacologische expertise in te zetten om te interveniëren in de farmacotherapie en zo de kwaliteit van de behandeling te verhogen. De apotheker heeft immers een directe verantwoordelijkheid voor de behandeluitkomsten.

In de reeks nascholingen Praktische farmacotherapie wordt op een wetenschappelijke, maar praktisch toepasbare wijze uw kennis op basis van de actuele inzichten opgefrist. In zes korte nascholingen worden de belangrijkste indicatiegebieden in de eerste lijn behandeld door docenten met vergaande expertise op het terrein van de individuele onderwerpen, waarbij de inhoud van de cursussen volledig is afgestemd op toepassing door de apotheker. Naast het actualiseren van uw kennis, bent u in staat deze kennis direct toe te passen in de praktijk, in het bijzonder bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Door toenemende ouderdom worden de meeste patiënten op een gegeven moment geconfronteerd met neurologische aandoeningen en (chronische) pijn. 

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst;
 • de e-module;
 • de fysieke bijeenkomst.

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

In de e-module Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson. Er wordt ingegaan op  de definities zoals gehanteerd in de kliniek, etiologie, pathogenese en pathofysiologie, de diagnostiek, behandeling en de prognose en therapietrouw. Tevens wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de optimale medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson.

In de fysieke bijeenkomst wordt, naar keuze, één van de  belangrijkste neurologische aandoeningen in de eerste lijn besproken: neuropathische pijn, Restless Legs Syndroom of de ziekte van Parkinson en de optimale medicamenteuze behandeling daarvan. De volgende onderdelen komen aan bod: 

 • korte inleiding in de pathofysiologie;
 • huidige farmacotherapie volgens de richtlijnen;
 • nieuwe ontwikkelingen (evidence based);
 • casuïstiek;
 • praktische aanbevelingen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de farmaceutische zorg van de openbare apotheek voor patiënten met de ziekte van Parkinson centraal. U leert richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de parkinson patiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Chiel Ebbelaar, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing bent u in staat om:

 • De huidige wetenschappelijke stand van zaken weer te geven op het gebied van de belangrijkste  neurologische indicatiegebieden in de eerste lijn.
 • Weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de farmacotherapeutische behandeling bij een medicatiebeoordeling.
 • Uw kennis praktisch toe te passen om op apotheekpopulatieniveau verbeteringen aan te brengen in farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen:
Korte inleiding in de pathofysiologie
Huidige farmacotherapie volgens de richtlijnen
Nieuwe ontwikkelingen (evidence based)
Casuïstiek 
Praktische aanbevelingen

Gerelateerde cursussen

Praktische farmacotherapie: Diabetes

Tijdens de nascholing Praktische farmacotherapie: Diabetes leert u uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen.