Teamtraining: Patiëntbegeleiding in de apotheek, een praktische training voor het apotheekteam-vervolgtraining

Voor apotheekteams die de basistraining gevolgd hebben, is er in 2020 een vervolgtraining van één avond ontwikkeld door PAOFarmacie in samenwerking met de stichting Centre for Motivation and Change. Deze vervolgtraining helpt uw apotheekteam om de rol als zorgverlener optimaal in te vullen.

Opzet van de vervolgtraining: 
Dit vervolg biedt apotheekteams de gelegenheid om op maat, dus naar specifieke behoeften van het team, verder in te gaan op een van de volgende onderwerpen:

  • Van klantgerichtheid, via conflicthantering naar agressie-beheersing. 
  • Op basis van de principes en technieken van ‘shared decision making’ leren effectiever te zijn in het geven van informatie en advies.
  • Verdieping in Motiverende Gespreksvoering. Te denken valt bijvoorbeeld aan een keuze uit hoe om te gaan met verdriet (of andere persoonlijke emoties) aan de balie of in de spreekkamer, of beter/efficiënter bespreken van wat er nu echt achter therapie ontrouw zit.

De nascholing kan in de avond worden georganiseerd in de eigen apotheek en duurt 3 uur. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Rik Bes, Centre for Motivation and Change (CMC).

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apothekersgroep? Vraag informatie aan. 

Leerdoelen

Na afloop van de training(en) zijn de deelnemers in staat om:

  • Enkele theoretische kaders te begrijpen waarmee patiënten beter kunnen worden geholpen bij het therapietrouw zijn en blijven.
  • Meer inzichten en vaardigheden opdoen rondom het zo effectief mogelijk geven van informatie en advies.
  • Meer inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten ten aanzien van het omgaan met de iets lastigere patiënt (in communicatieve zin).
  • Meer vaardigheden om verantwoordelijkheden t.a.v. de farmacotherapeutische begeleiding van (groepen van) kwetsbare patiënten effectief vorm te geven.
Programma

Het programma duurt 3 uur en bestaat uit de onderdelen:
Focus en keuze:
- Omgaan met klachten en conflicten
- Verdieping rondom informatie en advies
- Exploreren en versterken van intrinsieke motivatie van patiënten
Introductie simulatieoefeningen 
Voortzetting simulatieoefeningen
Nabespreking simulaties en koppeling met theorie

Gerelateerde cursussen

Teamtraining: Samenwerken in het apotheekteam

De nascholing Samenwerken in het apotheekteam is bedoeld om de samenwerking binnen het apotheekteam te verbeteren. De nascholing gaat in op de persoonskernmerken en normen en waarden van de apotheekmedewerkers.