Teamtraining: Patiëntgerichte communicatie in de apotheek

Het gesprek aan de balie heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld tot een tweegesprek tussen patiënt en zorgverlener. In plaats van een gesprek waar algemeen informatie en advies wordt gegeven wordt het nu een gesprek op maat aansluitend op de kennis, vragen en zorgen van de patiënt aangevuld met de benodigde informatie om het geneesmiddel veilig te gebruiken. Dit komt ook tot uiting in de laatste KNMP-richtlijn consultvoering. In de workshop wordt deze richtlijn als leidraad gebruikt. 

Gestructureerde doel- en patiëntgerichte communicatie bij de baliegesprekken met handvatten en concrete formuleringen om er daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen gaan zonder het tijdsaspect uit het oog te verliezen is hierbij onontbeerlijk. In een interactieve bijeenkomst wordt samen met het team besproken hoe dit gerealiseerd kan worden.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Lucie Douwes Dekkers, Communicatie Advies Bureau Mr. JATh Bollerman & JL Douwes Dekker, arts.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apothekersgroep? Vraag informatie aan. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

 • Ziet u het belang in van heldere patiënt- en doelgerichte informatieoverdracht:
  - Het belang inzien om informatie aan te laten sluiten op wat een patiënt weet
    en wil weten, twee-richtingsverkeer in de communicatie, en weten hoe dat te
    bewerkstelligen.
  - Het niveau van een patiënt te kunnen inschatten en inzicht hebben om daar de
    communicatie op aan te passen.
  - Bewust zijn van de invloed van non-verbale communicatie op de gespreksvoering.
  - Bewust zijn van filters in de communicatie en hoe daar mee om te gaan.
  - Het nut inzien van het gebruik van ondersteunend materiaal, concrete voorbeelden
    en vergelijkingen bij het uitleggen.
  - Het nut inzien van het controleren van de informatieoverdracht en
    tips om controlevragen te stellen.
  - Kennisnemen van gestructureerd gespreksvoering met patiënten bij eerste –, tweede
    en vervolguitgifte om dit vervolgens toe te passen in de praktijk. Hierbij zal worden
    verwezen naar de laatste KNMP richtlijn consultvoering.
 • Ziet u het belang van het managen van verwachtingen daarnaar proberen te handelen
  in het contact met de patiënt door o.a.:
  - (Nieuwe) patiënten te informeren over de handelswijze van de apotheek. 
  - Patiënten  informeren over handelingen en tijdsduur bij het afhandelen van een recept,
    zodat zij zich betrokken voelen.
 • Kunt u gesprekken met patiënten reflecteren en daar lering uittrekken voor de toekomst
  door het in het werkoverleg te bespreken.
 • Kunt u met uw team een plan van aanpak maken om de KNMP-richtlijn Consultvoering
  te implementeren in de werkwijze van de apotheek.
Programma

Het programma duurt 4 uur en bevat de onderdelen:
Inleiding en toelichting programma
Snelle inventarisatie vraagpunten verwachtingen
Communicatie op 4 niveaus en oefening
Persoonskenmerken en invloed op communicatie
Pauze
Managen van verwachtingen in de apotheek:
Doel- en patiëntgerichte informatieoverdracht aansluitend bij wat de patiënt weet en wil weten.
De structuur van de eerste en tweede uitgiftegesprekken
Samenvatting leerpunten en evaluatie
Einde

Gerelateerde cursussen

Teamtraining: Samenwerken in het apotheekteam

De nascholing Samenwerken in het apotheekteam is bedoeld om de samenwerking binnen het apotheekteam te verbeteren. De nascholing gaat in op de persoonskernmerken en normen en waarden van de apotheekmedewerkers.