BIG-6: COPD, e-module

In de e-module BIG-6: COPD wordt uw kennis met betrekking tot obstructieve longziekten opgefrist. Onder andere wordt ingegaan op de etiologie, pathogenese en pathofysiologie van obstructieve longziekten, de diagnostiek, behandeling en prognose/therapietrouw. Tot slot wordt aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in het veld van de medicamenteuze behandeling van obstructieve longziekten (zoals de IL-5-remmers).

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-module zult u in staat zijn:

  • De klinische presentatie en pathofysiologie van COPD te beschrijven.
  • De epidemiologie en risicofactoren van COPD te beschrijven.
  • Een medicamenteus behandelvoorstel te evalueren.
  • De therapietrouw en prognose van een patiënt met COPD te toetsen aan de klinische praktijk.
  • Advies te geven aan een patiënt met COPD met betrekking tot lifestyle interventies en acceptatie van het ziekteproces.
Gerelateerde cursussen

Pakket BIG-6: 6 e-modules

De BIG-6 e-modules behandelen de huidige medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen in de farmacotherapie.

BIG-6: Depressie, e-module

In de e-module BIG-6: Depressie wordt aandacht besteed aan de groep patiënten met depressieve klachten en de geneesmiddelen die nodig zijn om optimale zorg te verlenen.

BIG-6: Hartfalen, e-module

In de e-module BIG-6: Hartfalen wordt specifiek ingegaan op hartfalen. Ondanks een toenemend aantal therapeutische opties, is de prognose van hartfalen nog altijd matig tot slecht en afhankelijk van het stadium.

BIG-6: Parkinson, e-module

In de e-module BIG-6: Parkinson wordt aandacht besteed aan de kwetsbare groep patiënten met de ziekte van Parkinson.