Pakket BIG-6: 6 e-modules

Klinische farmacotherapie op maat
De e-modules van de BIG-6 ondersteunen u bij het inzetten van uw farmaceutische expertise bij de zes belangrijkste indicatiegebieden. De e-modules behandelen de op dit moment beschikbare medicamenteuze behandelmogelijkheden en de nieuwe ontwikkelingen in het veld. Ook de pathofysiologie, de classificatie van de aandoeningen en de relevante richtlijnen komen aan de orde. Na het volgen van de e-modules kunt u de klinische presentatie van de verschillende aandoeningen beschrijven. Bovendien kunt u andere zorgverleners adviseren over de optimale farmacotherapie en patiënten ondersteunen bij het gebruik van de geneesmiddelen. 

U krijgt de leerstof op een aantrekkelijke wijze aangeboden. Met behulp van leeractiviteiten als filmpjes, casuïstiek en toetsvragen worden de verschillende leerdoelen behaald. 

De e-module begint met een diagnostische toets en wordt afgesloten met een eindtoets. U kunt de e-module maken tot een jaar na aankoop. De online nascholing is zeer gebruikersvriendelijk en kunt u volgen op uw mobiel, tablet, computer of laptop, waar en wanneer u dat wilt.

De bij de BIG-6 behorende e-modules zijn nu ook los van de fysieke bijeenkomsten te volgen.
De onderwerpen van de zes e-modules zijn:
Atherosclerotisch vaatlijden
COPD
Depressie
Diabetes mellitus type 2
Hartfalen
Parkinson

Leerdoelen

Na het volgen van de e-modules kunt u de klinische presentatie van pathofysiologie van de verschillende aandoeningen beschrijven. U kent de risicofactoren voor het ontwikkelen van de besproken aandoeningen. U kunt een medicamenteus behandelplan evalueren en bent in staat zorgverleners en patiënten adviseren over de optimale farmacotherapie en eventuele leefstijlaanpassingen. 

Specifieke leerdoelen kunt u vinden bij de uitgebreide informatie van de betreffende e-module.