coaching
communicatie bij dreigende agressie
effectief onderhandelen
interventie
intervisie
invloed 1e en 2e lijn
Manage uw tijd
motiveren van de medewerker
bespreken therapietrouw
motiveren kun je leren vervolg
motiveren kun je leren
patiëntgerichte communicatie
samenwerking met apotheekteam
toetsingsonderwijs
verandermanagement